VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza osim ukoliko iz Belgije odlazi u neku drugu državu Šengenskopg spiska, kao i ukoliko se ne napušta tranzitna zona aerodroma.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji mogu da uđu u Belgiju, u skladu sa opštim uslovima za putovanje. Svi putnici stariji od 12 godina, nezavisno od toga da li imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji ili ne, imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, najranije 48 sati pre ulaska u Belgiju (https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form ). Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom. Obaveza posedovanja negativnog PCR testa zavisi od boje koda koji je dodeljen Srbiji (lista dostupna na https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/  ) – za zelenu i narandžastu boju PCR test nije potreban. Ukoliko je na snazi crvena boja koda putnici, uključujući i decu stariju od šest godina, moraju da prilikom ulaska u Belgiju poseduju negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji. Lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji nemaju obavezu posedovanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u Belgiju. Potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ne utiče na obavezu posedovanja PCR testa. Tranzit automobilom bez PCR testa (do 48 časova) je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban ni za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana (u periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska u Šengen). Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Strancima neće biti dozvoljen ulazak ukoliko, između ostalog, ne raspolažu odgovarajućom putnom ispravom i vizom, kada je potrebna (na primer priključenje porodici), ne poseduju dokumenta kojima dokazuju svrhu i dužinu planiranog boravka, povratnu kartu, odgovarajuća novčana i druga sredstva – 38 evra po danu ukoliko je smeštaj kod porodice ili prijatelja (policija ne prihvata garancije u novcu koji rođaci donesu i pokažu) ili 50 evra po danu kada je u pitanju hotelski smeštaj (bankarske kartice ne prihvataju se kao dokaz o posedovanju novca). Ukoliko se dolazi u posetu rođacima, potrebno je imati i pozivno pismo, overeno u komuni. Traži se i dokaz o uplaćenom zdravstvenom osiguranju.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Sa Belijom je zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti (stupio na snagu 01. septembra 2014. godine), koji se odnosi na oblast zdravstvenog, penzionog i invalidskog osiguranja, osiguranja u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti i nezaposelnosti i dodatka na decu. Državljani R. Srbije koji poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu, na dvojezičnom obrascu, izdatu od strane filijale zdravstvenog osiguranja kod koje su osigurani u R. Srbiji, imaju pravo na zdravstveno osiguranje kod neke od osiguravajućih kuća u K. Belgiji.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji možete da pronađete na sajtu Svetske zdravstvene organizacije - https://www.who.int/countries/bel/.
Spisak bolnica i urgentnih centara u Belgiji, sa kontakt podacima i detaljnijim informacijama možete da pronađete na sledećem linku: https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/partage-de-donnees-de-sante/institutions-de-soins

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Nivo opasnosti od terorizma u Belgiji se nalazi na drugom nivou (od moguća četiri). Stepen opasnosti ostaje na trećem nivou samo za pojedine institucije. U Belgiji, posebno u Briselu, demonstracije, protesti i masovna okupljanja su redovna pojava. Iako uglavnom prođu bez incidenata, nije isključeno da postanu nasilni.
U Briselu ima džeparoša, posebno u javnom prevozu i na gradskim trgovima i turističkim lokalitetima u većim gradovima, posebno noću. Takođe, ne treba ostavljati lične stvari na vidnom mestu u automobilima.
Građanima R. Srbije koji nameravaju da putuju u Belgiju savetuje se dodatan oprez i praćenje informacija policijskih organa Belgije o bezbednosnoj situaciji, kao i da izbegavaju mesta javnih okupljanja i demonstracija.

TRANSPORT – Tokom turističkog boravka u ovoj zemlji, možete da upravljate motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije. Nadležni organi Belgije preporučuju da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola, zbog prevoda. Nije potrebna Zelena karta. Lica koja regulišu privremeni ili stalni boravak u Belgiji, imaju obavezu da zamene vozačku dozvolu Srbije za vozačku dozvolu Belgije u roku od maksimalno šest meseci. Nakon tog roka, moraju ponovo da polažu vozački ispit u Belgiji.

OSTALO – Sve informacije u vezi sa turističkim boravkom se mogu naći na internet stranicama: http://www.visitbrussels.be

ili http://www.brusselsinternational.be

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Kraljevini Belgiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete da se obratite Ambasadi Republike Srbije u Briselu, putem sledećih kontakt telefona +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545, 649-8349 i elektronske adrese: embassy.brussels@mfa.rs.