Одељење за системска питања, билатералне споразуме из конзуларне области, кризне и ванредне ситуације

 

Одељење за системска питања, билатералне споразуме из конзуларне области, кризне и ванредне ситуације обавља послове који се односе на:

  • сарадњу са другим државним органима ради доношења прописа који примењују у вршењу конзуларних услуга
  • припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера
  • праћење и анализу кризних и ванредних ситуација у земљи и иностранству
  • праћење норматива из домена кризних и ванредних ситуација у земљи и иностранству
  • уређење електронске презентације конзуларних представништава Републике Србије у свету
  • учествовање у изради прописа ради увођења е-управе
  • закључивање и праћење споразума из конзуларне области
  • друге конзуларне послове општег карактера