Одсек за економску мултилатералу

Одсек за економску мултилатералу обавља послове који се односе на:

  1. права и обавезе Републике Србије на основу чланства у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  2. активности Републике Србије у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  3. друге послове из области мултилатералне сарадње који се односе на међународне економске и финансијске организације.