gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Arhiva-Tenderi 2013. - 2017.
Otvoreni postupak 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
subota, 14. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Fascikle za odlaganje arhivske građe i fascikle-košuljice za predmete za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
25. mart 2015. do 10,00 časova
Osiguranje imovine i lica za potrebe MSP-a Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru 
27. april 2015. do 10,00 časova
Servisiranje i održavanje službenih vozila sa zamenom rezervnih delova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. maj 2015. do 10,00 časova
Grafičke i štamparske usluge za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
07. maj 2015. do 10,30 časova
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji server sale za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija -
prečišćen tekst

Izmene i dopune konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
26. jun 2015. do 10,00 časova
Usluge servisiranja službenih vozila Ministarstva spoljnih poslova i osiguranje robe u prevozu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatno pojašnjenje  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 
02. jul 2015. do 10,30 časova
Nabavka računarske opreme za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Konkursna dokumentacija - precizan tekst  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmene i dopune  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune  
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o podnetom zahtevu
za zaštitu prava 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija5  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
30. jun 2015. do 12,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal, prenosni memorijski medijumi i čitači i risovani papir format A3 i A4 za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
27. jul 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradi Ministarstva spljnih poslova V faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmena konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
20. avgust 2015. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
7. septembar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na kompletiranju sistema havarijske ventilacije i sistema ventilacije i klimatizacije sa pratećim zanatsko-građevinskim radovima za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24. septembar 2015. do 10,00 časova
Radovi na uređenju diplomatskog arhiva koji se odnose na reatestiranje protivpožarnih klapni sa motornim pogonom za potrebe Ministarstava spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
25. septembar 2015. do 10,00 časova 
Nabavka nameštaja za potrebe opremanje prostora za održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
21. septembar 2015. do 10,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 10,00 časova
Štampanje promo materijala za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošonje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 12,00 časova
Izvođenje molersko farbarskih i pratećih zanatskih radova (vodoinstalerski, stolarski, bravarski i drugi zanatski radovi) na tekućem održavanju objekta Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
 22. oktobar 2015. do 10,00 časova
Zakup multifunkcijskih i fotokopir uređaja za potrebe održavanja sastanka MS OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatna pojašnjenja i informacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. oktobar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na uređenju Glavne garaže Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. decembar 2015. do 10,00 časova
Nabavka nameštaja za objekat posebne namene za reprezentativne potrebe smeštaja stranih gostiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
23. decembar 2015. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
subota, 14. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata u garantnom roku Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 
bez objavljivanja poziva  
za podnošenje ponuda
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru 
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti Novinske agencije „FoNet" i usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena Biltena News, Novinske agencije „BETA" Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora
- partija1

Odluka o dodeli ugovora
- partija2 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 
Zakup objekta „Kombank Arena" za potrebe sastanka ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Digitalna baza pravnih propisa za potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka
bez objavljivanja javnog
poziva za podnošenje ponuda
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Naučna stručna literatura instituta za međunarodnu politiku i privredu  Obaveštenje o
pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Nabavka protokolarnih poklona za učesnike sastanka Ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o
pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Dodatne štamparske usluge promo materijala za potrebe održavanja sastanka Ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o
pokretanju
pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o
pokretanju
pregovarakog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
petak, 13. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Javna nabavka dobara koji obuhvataju i pružanje usluga remontovanja-reparacije laser toner kaseta sa trajnim zbrinjavanjem otpadnih laser toner kaseta, ribona i ink-dzet ketridza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje 1
Dodatno pojašnjenje 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23. februar 2015. do 10,00 časova
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o obustavi postupka
Nabavka rezervnih delova za računare, servere i mrežnu opremu za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19. mart 2015. do 10,30 časova
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
20. mart 2015. do 10,30 časova
Usluge servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i
pojašnjenja
 
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 
Konkursna dokumentacija - precizan tekst 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
04. maj 2015. do 10,30 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
13. jul 2015. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti narudzbenicom 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 12. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Opširnije...
 
Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 12. februar 2015.
(na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama "Službeni glasnik RS", br. 124/2012)

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Opširnije...
 
Arhiva 2013. i 2014. Javne nabavke Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
petak, 21. novembar 2014.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji garaže i MOB garaže u objektu Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. decembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji hidrantske mreže u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
26. novembar 2014. do 10,00 časova
Izrada, isporuka i montaža metalnih poličnih regala za odlaganje arhivske građe za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
12. novembar 2014. do 10,30 časova
Proširenje kartičnog sistema pristupa u Ministarstvu spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatne informacije i pojašnjenja 6

Obaveštenje o produženju roka
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 5
Dodatne informacije i pojašnjenja 4
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7. novembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji krova od bakarnog lima na zgradi MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 2

Obaveštenje o produženju roka
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
16. oktobar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji diplomatskog arhiva i biblioteke u zgradi MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13. oktobar 2014. do 10,30 časova
Izvođenje radova na uređenju parkinga i saobraćajnice Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25. septembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradu MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Predmer i predračun-knjiga II (revidirano)
PREDMER I PREDRAČUN izmena i dopuna (knjiga 2)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija - knjiga 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. septembar 2014. do 10,00 časova
Nabavka komunikacione opreme za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20. avgust 2014. do 10,00 časova
Nabavka opreme za skladištenje podataka za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
18. avgust 2014. do 10,00 časova
Nabavka informatičke opreme za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o produženju roka 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13. avgust 2014. do 10,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal i risovani papir format A3 i A4 za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Obaveštenje o produženju roka
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28. jul 2014. do 10,00 časova
Usluge rezervacije i obezbeđivanja avio karata za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28. maj 2014. do 11,00 časova
Nabavka goriva za potrebe službenih vozila MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
19. maj 2014. do 11,00 časova
Izrada projekta sanacije fasade na objektu MSP Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30. april 2014. do 12,00 časova
Usluge na poslovima špedicije – selidbe diplomatskog osoblja i drugih zaposlenih ministarstva u DKP RS Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prethodno obaveštenje
april 2014.
Nabavka usluga - Servisiranja i održavanja motornih vozila marke Audi, Passat, Crafter i Mercedes sa zamenom rezervnih delova, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
08.04.2014. do 12 časova
Nabavka električne energije za potrebe objekata Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmena
Produženje roka
Poziv
Konkursna dokumentacija
12.02.2014. do 12 časova
Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama na kupolama zgrade ministarstva spoljnih poslova  Poziv
Dodatna pojašnjenja
Pojašnjenje vezano za datum otvaranja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.09.2013. do 12 časova
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

strana 2 od 3