gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Ministar Govori
petak, 14. septembar 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić učestvovao na konferenciji „Promocija napretka u implementaciji Agende 2030“
+ larger fontnormal font- Smaller font
Konf -_Agenda_2030Obraćanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića prilikom zatvaranja subregionalne konferencije „Promocija napretka u implementaciji Agende 2030":

„Poštovana ministarka Slavice Djukić Dejanović,
Poštovana gospođo Herši,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Želeo bih da zahvalim svima na učešću i doprinosu ovoj važnoj konferenciji, organizovanoj sa ciljem promocije napretka u implementaciji Agende 2030. Posebno bih želeo da izrazim zahvalnost predsednici Međuresorne radne grupe, ministru Slavici Djukić Dejanović, na predanom radu i posvećenosti u realizaciji brojnih aktivnosti na koje se Republika Srbija obavezala i naporima na promovisanju Agende 2030, kao i na organizaciji ove konferencije. U ovim procesima, svoj veliki doprinos dao je i Tim UN-a, pružajući podršku aktivnostima koje su prethodile konferenciji koja ima značaj za sve nas u regionu. Posebno želim da zahvalim našim susedima na njihovom doprinosu uspehu ove konferencije, što je još jedan pokazatelj da su saradnja i solidarnost najbolji načini da se prevaziđu izazovi i dođe do željenih rezultata.

Istakao bih da Republika Srbija ostaje u potpunosti posvećena implementaciji Agende za održivi razvoj do 2030. godine, posebno imajući u vidu da je svojevremeno, kao članica ključnih foruma, kao što su EKOSOK, Otvorene radne grupe za Ciljeve održivog razvoja i Međuvladine grupe eksperata o finansiranju održivog razvoja, imala aktivnu ulogu u formulisanju ciljeva Agende i procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja.

Iako vlade država imaju vodeću ulogu, Ciljeve je nemoguće postići bez najšireg kruga aktera u društvu i stvaranja partnerstava na svim nivoima, u šta smo se uverili i na ovoj konferenciji. Ministarstvo spoljnih poslova će nastaviti da, u domenu svoje nadležnosti, podržava aktivnosti kako na praćenju i sprovođenju Agende u Republici Srbiji, ostvarivanju njenih ciljeva i podciljeva, tako i u pripremi izveštaja o njenom sprovođenju. I ovom prilikom smo se uverili da je međusobna povezanost i zavisnost ovih ciljeva evidentna, kao i da je od izuzetnog značaja razmena iskustava na subregionalnom, regionalnom i globalnom nivou u sprovođenju Agende. Naša je želja da se Srbija afirmiše kao stožer regionalne saradnje, snažno posvećen i aktivno angažovan na unapređenju odnosa u regionu, kao i na produbljivanju i konkretizaciji saradnje, posebno u okviru regionalnih inicijativa i mehanizama. Ova konferencija je pravi pokazatelj da moramo nastaviti sa razmenom iskustava, dobrih praksi i nalaženja političkih rešenja u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja.

Dame i gospodo,

Želim da naglasim i da Srbija pridaje izuzetnu važnost aktivnostima i jačanju saradnje u okviru UN-a, organizacije čije principe i ciljeve u punoj meri podržava i poštuje. Polazeći od toga, Srbija će nastaviti da bude partner svim članicama UN-a koje dele principe i interese zajedničkog razvoja i poštovanja. Razmena iskustava i najboljih praksi nezaobilazni je korak na putu ka uspehu. Motivi koji nas pokreću i povezuju izuzetno su jaki i obavezujući. Opstanak naše planete zavisi od našeg današnjeg odnosa prema prostoru koji nas okružuje i naše spremnosti da investiramo u razvoj i očuvanje životne sredine. Republika Srbija, kao odgovorna članica međunarodne zajednice koja je potpisala i ratifikovala Pariski sporazum, nastoji da doprinese globalnim naporima za što efikasniji odgovor na izazove klimatskih promena.

Posebno bih želeo da zahvalim Timu Ujedinjenih nacija i rezidencijalnom koordinatoru Karli Herši na organizaciji Misije MAPS, koja je uspešno završena protekle nedelje. Očekujemo da će izveštaj koji će sačiniti predstavnici UN-a biti povoljan za našu zemlju i dati korisne smernice u daljem procesu implementacije Agende 2030 i njenog povezivanja sa poglavljima u predpristupnim pregovorima sa EU, odnosno prilagođavanja nacionalnim prioritetima. Put ka članstvu u EU, koji delimo sa drugim državama u regionu, sagledavamo kao put ka većoj stabilnosti, ekonomskom napretku i učvršćivanju tekovina demokratije. Naš je cilj prosperitetno društvo, koje, deleći iste vrednosti sa drugim državama Evrope i sveta, doprinosi globalnoj stabilnosti i napretku i, pre svega, vodi računa o boljitku svojih građana.

Iako je pred nama dug put, ovaj skup je pokazao da možemo uspeti, pod uslovom da naši napori i aktivnosti budu sveobuhvatni, koherentni i konzistentni.

Hvala vam."