gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo
Aktuelne vesti za putovanje u inostranstvo
Dan Konzularne službe Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
ponedeljak, 03. jun 2013.
Dan Konzularne službeU Ministartsvu spoljnih poslova je obeležen 2. jun – Dan konzularne službe. Tim povodom je održan prijem čiji je domaćin bio ambasador Šani Dermaku, pomoćnik ministra za konzularne poslove. Prijemu su pored rukovodioca u Ministarstvu i službenika Sektora za konzularne poslove, prisustvovali predstvnici drugih državnih organa i institucija sa kojima Ministarstvo sarađuje u obavljanju konzularnih poslova i zaštiti državljana Republike Srbije u inostranstvu. 
Opširnije...
 
Zamena vozačkih dozvola u Italiji Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
utorak, 09. april 2013.
Državljani Srbije koji borave u Italiji mogu da zamene srpsku vozačku dozvolu za italijansku ukoliko je dozvola izdata u Srbiji pre nego što je nosilac dozvole regulisao prebivalište u Italiji, kao i da u momentu podnošenja zahteva za zamenu vozačke dozvole njen vlasnik nema prebivalište u Italiji duže od četiri godine. Navedeno je omogućeno Sporazumom o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 8.aprila 2013.g. Za potrebe postupka zamene vozačke dozvole diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u Italiji će izdavati sertifikate o važnosti i autentičnosti srpske vozačke dozvole. Za više informacija, možete se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u Italiji.
Ključne reči: Italija
Opširnije...
 
Putovanje maloletnih lica u Crnu Goru Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 04. april 2013.
Maloletni državljani Srbije mogu ulaziti u Crnu Goru i maloletni državljani Crne Gore mogu ulaziti u Srbiju sa izvodom iz matične knjige rođenih, đačkom ili zdravstvenom knjižicom do 30. juna 2013. godine.
Opširnije...
 
Aktivnosti konzularne službe Ministarstva u 2012.g Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 27. mart 2013.
Konzularna služba je jedna od značajnijih službi Ministarstva spoljnih poslova koja pruža široku lepezu konzularnih usluga i radnji, kako u Ministarstvu tako i u 87 karijernih diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u inostranstvu i 68 konzulata sa počasnim konzulom na čelu. Priroda službe je da na svim meridijanima bude danonoćno dostupna državljanima Srbije u zaštiti njihovih interesa i prava u inostranstvu. Rad konzularne službe posebno dolazi do izražaja kada su u pitanju vanredne i nepredviđene situacije kao što su nepogode, ratovi, smrtni slučajevi, žrtve nasilja ili trgovine ljudima, hapšenja, nestanak dokumenata, što angažovanju službe dodatno daje dimenziju humanosti.

Koliki je obim aktivnosti konzularne službe najbolje mogu da ilustruju brojke. Te brojke za 2012.godinu izgledaju ovako:

Odeljenje za konzularne poslove u Ministarstvu je primilo u rad 22.934 zahteva ili akata. U isto vreme diplomatsko-konzularna predstavništva u inostranstvu su primila 90.961 zahtev ili akat.

Retrospektiva značajnijih konzularnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavnišata u inostranstvu: podneto je ukupno 46.454 zahteva za pasoš, izdato je 12.118 putnih listova državljanima Srbije za povratak u zemlju, izdato je 17.025 viza stranim državljanima za dolazak u Srbiju, primljeno je ukupno 15.114 zahteva u vezi sa državljanstvom, izdato je 9.442 potvrde ili uverenja po raznim osnovama, uručeno je 3.885 sudskih dostava, prosleđeno 3.010 zamolnica inostranim nadležnim organima za pružanje međunarodno pravne pomoći.

Overa dokumenata ili potpisa, tzv. legalizacija je, takođe, značajna konzularna usluga. U Ministarstvu je prošle godine legalizivano 7.785 javnih isprava a u inostranstvu je bilo 34.121 predmeta legalizacije. Konzularna služba je prošle godine bila angažovana na 576 predmeta iz oblasti zaštite i ostvarivanja naslednih prava naših državljana u inostranstvu.

Konzularna služba se bavi i poslovima koji nisu samo administativno-upravne prirode. Oblast porodičnih odnosa, a posebno odnos roditelja i dece, uvek predstavlja značajan segment angažovanja konzularne službe u saradnji sa domaćim i inostranim nadležnim organima. To su pitanja starateljstva, lišavanja roditeljskog prava, otmice dece, usvajanja, plaćanja alimentacije i druga na kojima se radi obazrivo i često veoma dugo. Takvih predmeta je prošle godine bilo 329.

Postoje diplomatsko-konzularna predstavništa u kojima srpski državljani mogu i da se venčaju. Tako se 348 parova venčalo prošle godine u ambasadama i konzulatima Srbije u inostranstvu.
Pored lepih stvari, generalni konzulati, konzulati i konzularna odeljenja ambasada se bave i onim manje lepim, kao što su hapšenja i pritvaranja naših državljana i smrtni slučajevi. Prema evidencijama diplomatsko-konzularnih predstvništava, prošle godine uhapšeno je ukupno 2039 državljana Srbije u inostranstvu. Konzularni predstavnici su učinili 472 posete državljanima Srbije u zatvorima. Izdato je 1848 dokumenata, tzv. sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka u Srbiju.

Vanredne i krizne situacije u inostranstvu su poseban izazov za konzularnu službu. Tokom 2012.g. Štab za vanredne situacije u okviru Sektora za konzularne poslove u saradnji sa drugim državnim insititucijama realizovao je akcije evakuacije naših državljana sa porodicama iz Sirije i povratak turista iz egipatskog letovališta Hurgada.

Jedna od redovnih aktivnosti konzularne službe je i održavanje konzularnih dana, odnosno, organizovanje posete predstavnika ambasade, generalnog konzulata ili konzulata sredinama gde boravi značajniji broj državljana Srbije radi pružanja konzularnih usluga. U toku prošle godine je organizovano 35 takvih konzularnih dana i to na sledećim lokacijama: Geteborg i Malme u Švedskoj, Luksemburg, Segedin u Mađarskoj, Kumanovo u Makedoniji, Bijeljina i Trebinje u BiH, Kempala u Ugandi, Kork u Irskoj, Dubai u UAE i Gran Kanari.

I još jedna veoma važna stvar. Prošle godine je potpisan Sporazum o uzajamnom konzularnom zastupanju sa BiH. Ovim Sporazumom, koji je stupio na snagu 30.novembra 2012.g, omogućeno je da se srpski državljani mogu obratiti za konzularnu zaštitu predstavništvu BiH u onim zemljama gde ne postoje diplomatsko-konzularna predstavništva R.Srbije. U pitanju su sledeće zemlje: Katar, Malezija, Pakistan, Saudijska Arabija i UAE.
Pored konzularnih usluga, značajan segment angažovnja konzularne službe su aktivnosti koje je teško izraziti u brojkama. To su aktivnosti usmerene na saradnju sa srpskom dijsporom, na unapređenje ekonomskih odnosa, saradnju u oblasti kulture i afirmacije srpske kulture u inostranstvu, zaključenje novih konzularnih konvencija i međudržavnih sporazuma iz oblasti viza, readmisije, zapošljavanja, socijalne zaštite i drugih oblasti od značaja za položaj državljana Srbije u inostranstvu.

Modernizacija konzularne službe je stalna briga Ministarstva. Od aprila 2012.g. funkcioniše vizno-infrmacioni sistem, po evropskim standardima, koji je obezbedio elektronsku povezanost diplomatsko-konzularnih predstavništava sa nadležnim organima u zemlji, što je omogućilo bržu i sigurniju obradu zahteva za izdavanje viza za ulazak u Srbiju. Istovremeno, Ministarstvo je pokrenulu inicijativu da se, u saradnji sa nadležnim organima u zemlji, uvede mobilna akvizicijska oprema za podnošenja zahteva za biometrijske putne isprave u diplomatsko-konzularnim predstvništvima. To će umnogome olakšati rad konzularne službe, posebno za prijem zahteva od strane bolesnih, nepokretnih i hendikepiranih lica. Pored navedenog, predstoji digitalizacija matičnih knjiga koje se vode u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao i drugi vidovi modernizacije službe koji treba dodatno da osavremene pružanje konzularnih usluga.

Takođe, Ministarstvo je poslednjih godina značajno proširilo mrežu konzulata sa počasnim konzulima na čelu, koji sa svoje strane doprinose ukupnoj efikasnosti u pružanju konzularne pomoći i zaštite državljana Srbije u inostranstvu.
Opširnije...
 
Legalni granični prelazi za ulazak i izlazak sa Kipra Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
utorak, 03. jul 2012.
Povodom povećanog obima poseta Kipru, imajući u vidu i aktuelno predsedavanje Kipra Savetom EU, od 01. jula 2012.godine, ulazak i izlazak sa Kipra moguć je isključivo preko sledećih graničnih prelaza: međunarodni aerodromi Larnaka i Pafos kao i luke Larnaka, Lemesos, Pafos i Latchi. Ulazak na teritoriju Republike Kipar preko nekog drugog prelaza smatraće se ilegalnim i sankcionisaće se u skladu sa pravnim propisima Kipra.
Kretanje lica preko Zelene linije, koja deli Republiku Kipar, biće omogućeno samo osobama koje su ušle na ostrvo preko navedenih graničnih prelaza koje kontroliše kiparska vlada i to isključivo preko za to odobrenih tačaka duž Zelene linije.
Opširnije...
 
Vize za Novi Zeland Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 23. maj 2012.
Od 26. maja o.g. državljani R.Srbije mogu aplicirati za vizu za Novi Zeland na sledećoj adresi:

Immigration New Zealand
Mezzanine Floor
New Zealand House
80 Haymarket
London
SW1Y4TE
United Kingdom

(Ambasada Novog Zelanda u Hagu neće pružati iste usluge.)

Informacije o viznim uslugama mogu biti pronađene:

www.immigration.govt.nz
www.immigration.govt.nz/contuctus

INZ's call centre number is + 64 9 914 4100
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća > Kraj >>