gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo Vesti
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE PO ZEMLjAMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19
+ larger fontnormal font- Smaller font
(ažurirano 26.11.2020.)

AZERBEJDžAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu ili tranzitiraju jer su sve granice Azerbejdzana zatvorene za putnički saobraćaj. Državljani Srbije koji u hitnom slučaju treba da putuju u Azerbejdzan treba da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Azerbejdzana u Beogradu.
Strani državljani da bi dobili dozvolu za ulazak u zemlju moraju da dostave lekarsko uverenje o negativnom rezultatu testa. Po dolasku u Azerbejdzan, strani državljani se pregledaju i u slučaju sumnje na infekciju, lice se, bez obzira na državljanstvo, nacionalnost i svrhu putovanja, smešta u karantin od 14 dana u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi.

ALBANIJA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Albaniju ili tranzitiraju. Nema posebnih uslova. Režim ulaska je isti za sva lica bez obzira iz koje zemlje se dolazi u Albaniju.

ALŽIR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Alžir, kao ni drugi strani državljani.
Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima se, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljava ulazak, kao i predstavnici stranih kompanija koje imaju poslovni angažman u Alžiru, uz prethodnu saglasnost nadležnih alžirskih vlasti i obavezu 14-odnevnog karantina.

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju vizu ili regulisani boravak. Po dolasku, smeštaju se u obavezni državni karantin u trajanju od 14 dana. Ovaj period može biti skraćen na sedam dana ukoliko lice o svom trošku uradi test u ovlašćenoj laboratoriji.
Gore navedeno važi i za sve ostale strane državljane.

ANDORA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Obavezna je samoizolacija u trajanju od 15 dana.
Ulazak u Andoru je dozvoljen državljanima i rezidentima zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, V.Britanije, San Marina, Švajcarske i Vatikana.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina.

ARGENTINA
Državljani Srbije ne mogu ući u Argentinu osim lica koja imaju regulisan boravak u Argentini ili nekoj od pograničnih država, kao i nosioci diplomatskih i službenih pasoša.
Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Elektronskim putem se daje izjava o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini. Nosioci diplomatskih i službenih pasoša podležu odgovarajućim sanitarnim procedurama, uključujući obavezan karantin od 14 dana.

AUSTRALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi, uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana. Nije neophodan negativan PCR test. Tranzit je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji.

AUSTRIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju osim licima koja imaju regulisan boravak, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).
Sve navedene kategorije lica prilikom ulaska u Austriju moraju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje negativan test, izriče se mera 10-dnevne samoizolacije i obavezno je da se u roku od 48 sati obavi testiranje o sopstvenom trošku. Po prijemu negativnog rezultata testa, mera samoizolacije se okončava.
Pored negativnog testa, navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska u Austriju podnesu dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit.
Deca do navršene desete godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Ulazak u Austriju bez testa i bez karantina moguć je u sledećim slučajevima: lica koja obavljaju putnički i teretni saobraćaj; lica koja dolaze zbog nege životinja/poljoprivrednih razloga; profesionalni vozači/piloti; lica koja dolaze iz posebnih interesa za Austriju; putnici u tranzitu bez zaustavljanja, čak i u slučajevima kad postoji nužna pauza u Austriji (npr. pauza između letova i sl); malogranični saobraćaj lica koja redovno prelaze granicu iz poslovnih, odnosno porodičnih razloga; pripadnici službi bezbednosti koji sprovode repatrijaciju; lica koja upravljaju vozilima javnih službi (hitna pomoć, vatrogasna i policijska vozila); lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); lica koja dolaze radi medicinskog lečenja uz posedovanje potvrde austrijske medicinske ustanove o neophodnosti medicinskog lečenja u Austriji.
Ulazak u Austriju iz država EU, EEZ, odnosno Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana i Ujedinjenog Kraljevstva je dozvoljen bez negativnog PCR testa i karantina, pod uslovom da lica dokažu da su u prethodnih 10 dana boravila u jednoj od zemalja koja se nalazi na listi tzv. ,,bezbednih država" (lista A). Ulazak u Austriju iz ,,trećih država" dozvoljen je isključivo ukoliko se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država" (lista A). Ulazak iz ,,trećih država" koje se nalaze na listi tzv. ,,nebezbednih država" (lista B), a na kojoj se trenutno nalazi i Srbija, je zabranjen. Lista A i B se mogu naći u sledećem linku: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html.
Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na www.travelform.gov.bb. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.
Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI
Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko sledećeg sajta: www.travel.gov.bs. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein. Od 21. jula državljani Srbije koji uđu na međunarodni aerodrom Bahrein, moraće da snose troškove obaveznog testiranja (30 BHD-a). Rezidenti Bahreina i dalje imaju pravo besplatanog medicinskog tretmana na korona virus. Putnici po dolasku u Bahrein, koji su negativni, moraju u samoizolaciju na period od 10 dana. Posle karantina se vrši ponovno testiranja i isto se takoće plaća. Tranzitni putnici ne moraju da budu testirani i nemaju karantin. Svi putnici imaju obavezu da se registruju na ,,BeAware" aplikaciju.

BELGIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Belgiju. Ulazak je dozvoljen samo licima koja imaju regulisan boravak u Belgiji i licima koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja (medicinski radnici, visokokvalifikovani radnici čije prisustvo je neophodno, studenti, lica koja putuju iz hitnih porodičnih razloga (spajanje porodice, poseta supružniku ili vanbračnom partneru, poseta u kontekstu zajedničkog roditeljstva, putovanja radi venčanja ili sahrane za prvi ili drugi stepen srodstva i sl.), lica koja dolaze na sastanke koje organizuju međunarodne organizacije i sl). Dozvola se dobija preko Ambasade Belgije u Beogradu.
Za sve putnike koji dolaze iz tzv. crvene zone (u kojoj se nalazi i Srbija) obavezno je testiranje po dolasku. Obaveštenje o obavezi samoizolacije se dobija SMS porukom.
Samoizolacija traje deset dana.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju. Nakon popunjavanja obrasca, putnici će dobiti e-mejl sa QR kodom.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju. Nakon popunjavanja obrasca, putnici će dobiti SMS poruku sa kodom za testiranje.
Tranzit je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. Ukoliko tranzit obuhvata određeno vreme boravka na teritoriji Belgije, lice koje tranzitira, to vreme mora provesti u samoizolaciji. Više informacija je dostupno na https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

BELIZE
Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska (https://www.covid19.bz/).

BELORUSIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko aerodroma „Minsk" uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen uz izuzetak stranih državljana koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, stranih državljana sa regulusanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu. Državljanima Srbije koji spadaju u navedene kategorije je za ulazak u Belorusiju potreban negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Navedeno ograničenje se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade brodova i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Boliviju.
Bolivija ne dozvoljava ulazak strancima u Boliviju, osim u veoma izuzetnim slučajevima za koje se predviđa rigorozna procedura. Međunarodni letovi su suspendovani.

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Državljani Srbije mogu da uđu u Brazil vazdušnim putem.
Strani državljani ne mogu da uđu u Brazil kopnenim i vodenim putevima.

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Državljani Srbije mogu ući u Bugarsku bez negativnog PCR testa ako dolaze iz Srbije ili država članica EU ili Šengenskog sporazuma (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan), V.Britanije, Severne Irske, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Belorusije i Turske. Ako državljanin Srbije dolazi iz zemlje koja nije prethodno navedana, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljanima Srbije, koji tranzitiraju preko teritorije Bugarske, bez zadržavanja, nije potreban negativan PCR test, bez obzira iz koje zemlje dolaze. Na ulasku u zemlju, državljanin Srbije ima obavezu da graničnu policiju obavesti da je u tranzitu, kao i o mestu finalne destinacije. Iinformacija o tome se evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu kako bi nadležna služba pratila kada je lice napustilo zemlju.

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata. Po dolasku na aerodrom u Budzumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu 72 sata. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA
Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz V. Britaniju pod uslovom da imaju validnu vizu. Pri ulasku neophodno je da se popuni formular za praćenje kretanja Passenger Locator Form. Putnici u tranzitu su u obavezi da unapred popune ovaj formular.
Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se uz Srbiju ne nalaze na listi sigurnih zemalja a u kojima su do ulaska u V. Britaniji boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od dve nedelje.

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu: https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka" u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju.

GVATEMALA

Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica.

GVAJANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 7 dana. Pre dolaska (24 sata) potrebno je popuniti formular na sledećem sajtu https://guyanatravel.gy/.

GVINEJA

Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao.
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništavai radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Deci ispod pet godina nije potreban test. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje pet dana. Potrebno je pre putovanja popuniti formular na sledećem sajtu: https://covid19.gov.gd/travel/.

GRUZIJA

Državljani Srbije i strani državljani ne mogu da uđu u Gruziju. Od zabrane ulaska su izuzeti: supružnik i maloletno dete državljanina Gruzije, poslovni putnici sa specijalnom dozvolom, državljani i lica sa stalnim boravkom u Nemačkoj, Francuskoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji koje su ušle u Gruziju direktnim letom iz ovih zemalja.
Poslovne posete Gruziji su dozvoljene, a o neophodnoj dokumentaciji je moguće informisati se na www.stopcov.ge. Lica koja ulaze u Gruziju zbog poslovnih obaveza testiraju se prilikom ulaska na aerodromu ili graničnom prelazu o svom trošku. Takođe, na svaka 72 sata u narednih 8 dana ponovlja se testiranje ili se podvrgavaju samoizolaciji u trajanju do 8 dana.
Strani državljani koji su zaposleni u Gruziji mogu ući u zemlju ukoliko njihov poslodavac uputi zahtev Ministarstvu spoljnih poslova Gruzije. Ukoliko su samozaposleni u Gruziji, za dozvolu se mogu prijaviti preko sajta: https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/kcjcpx/

GRČKA
Državljani Srbije ne mogu ući u Grčku. Izuzetak su državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Grčkoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena, vlasnici nekretnina kao i posebne kategorije građana – vozači kamiona, studenti, sezonski radnici u poljoprivredi, lica koja dobiju odobrenje od Ambasade Grčke u Beogradu.
Državljani Srbije koji imaju boravak u Grčkoj mogu ući na svim drumskim prelazima uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave (prijava se preuzima na www.travel.gor.gr Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljani Srbije koji imaju boravak u nekoj od zemalja EU ili Šengena mogu ući u Grčku samo na graničnom prelazu Promahonas (između Grčke i Bugarske), uz obavezu posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, i uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave.
Za ulazak u Grčku vazdušnim putem obavezna je prijava (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave. Za putnike koji dolaze iz Beograda nije potrebno imati negativan PCR test. Putnici se testiraju na aerodromu po principu slučajnog uzorka (nekada mogu da budu testirani svi putnici u avionu). Putnici koji su testirani su u obavezi da budu u kućnoj izolaciji 24 časa od testiranja. Ukoliko je rezultat testa negativan, nema daljih restrikcija kretanja, a ukoliko je pozitivan, putnik dobija instrukciju za dalje postupanje (obično se radi o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana ili o upućivanju u neku od ustanova). Izuzetak su putnici koji dolaze iz Bugarske, Rumunije, UAE, Malte, Belgije, Španije, Albanije, Severne Makedonije, Mađarske i Poljske koji moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Od 1.novembra državljani Srbije koji su vlasnici nekretnina u Grčkoj mogu da uđu sa specijalnom dozvolom koju izdaje Ambasada Grčke u Beogradu. Ulazak se odobrava isključivo vlasnicima nekretnine, ne i članovima porodice. Mesečno se odobrava ulazak do 400 lica, vlasnika nekretnina. Više detalja u vezi sa uslovima ulaska vlasnika nekretnina se može naći u sledećem linku: https://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/news/instruktsijie-ulasku-grchku-vlasnika-niekrietnina-iz-srbijie.html

DANSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Dansku osim lica koja imaju regulisani boravak ili opravdani razlog (smrt bliskog srodnika, spajanje porodice, poziv za sud i drugo). Informacija o uslovima ulaska se može naći na sajtu danske policije -
https://politi.dk/en/entry. Državljani Srbije koji ispunjavaju uslove za ulazak je potrebno da se obrate Ambasadi Danske u Beogradu radi izdavanja potvrde o opravdanosti boravka u Danskoj.
Tranzit je moguć ukoliko se putuje sa razlogom ili je u pitanju povratak kući. Tranzit treba obaviti bez zadržavanja. Potrebna su odgovarajuća dokumenta kao dokaz o razlogu tranzita.

DOMINIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti zdravstveni upitnik na sajtu https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, putnici moraju da budu u režimu opservacije od 7 do 14 dana u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi. Takođe, tokom boravka je neophodno uraditi i brzi test na COVID-19.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1.septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate.

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador uz obavezan PCR test, izdat maksimum deset dana pre ulaska u zemlju.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Estoniju.
Dozvoljava se ulazak u Estoniju licima sa regulisanim boravkom ili dugoročnom vizom, kao i članovima njihovih porodica, koja dolaze iz zemalja članica EU, Šengen zone, UK, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kao i državljanima trećih država sa liste EU (lista dostupna na: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers), pod uslovom da ne ispoljavaju simptome infekcije virusom COVID-19. Samoizolacija u trajanju od 10 dana obavezna je za sva lica koja ispoljavaju simptome infekcije, kao i za sva lica koja dolaze iz država u kojima je u prethodnih 14 dana registrovano više od 50 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika (u određenim slučajevima i između 25 i 50; detaljnije informacije dostupne na: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers). Državljani stranih zemalja koje nisu gore navedene mogu ući u Estoniju radi zaposlenja ili studija, uz obavezan karantin od 10 dana i dva testa – odmah po dolasku i nakon 10 dana karantina. Testiranje je omogućeno na aerodromu/u lukama svim licima koja dolaze u Estoniju (za estonske državljane besplatno, za strance po ceni od 67 evra).

ETIOPIJA
Državljani Srbije mogu ulaziti u Etiopiju. Potreban je negativan test ne stariji od 120 sati. Obavezna je izolacija od 7 dana.
Putnicima u tranzitu nije potreban test. Ukoliko je tranzit duži od 24 sata, obavezna je izolacija u za to određenom hotelu.

ERITREJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ZAMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Zambiju. Obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u prostorima koje je odredila država. Trošak u karantinu ide na teret stranog državljanina.

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Izrael osim lica koja imaju regulisan boravak uz prethodnu najavu preko Ambasade Izraela u Beogradu. Takođe, u izuzetnim slučajevima (npr. urgentno lečenje), može se od Ministarstva spoljnih poslova Izraela zatražiti dozvola za ulazak u zemlju.
Sve osobe koje ulaze u Izrael i izlaze iz Izraela (uključujući i izraelske državljane) moraju da popune onlajn obrazac 24 sata pred let. Obrazac se može naći na internet prezentaciji Vlade Izraela. Od 8. novembra svi putnici koji dolaze u Izrael iz Srbije, bez obzira na državljanstvo, moraju provesti 14 dana u kućnoj izolaciji.
Zbog specifičnih uslova, Izrael nije zemlja tranzita za strane državljane

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.

IRSKA
Državljani Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Irsku, pod uslovom da imaju validnu vizu. Državljani Srbije, kao i svi ostali putnici, pri ulasku u Irsku imaju obavezu da popune formular Passenger Locator Form. Obavezna je samoizolacija u trajanju od dve nedelje, odnosno nedelju dana ukoliko se osoba o svom trošku podvrgne testiranju a rezultat se pokaže negativnim.

IRAK
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, na engleskom jeziku. Ukoliko negativan test, usled dužine putovanja, bude stariji od 96 sati, na granici će se podvrgunti zdravstvenom pregledu, i u slučaju da imaju simptome bolesti, ponovo će se testirati o svom trošku i do rezultata testa će boraviti u karantinu. Ako rezultat ponovljenog testa bude pozitivan, boraviće u karantinu 14 dana o svom trošku. Navedeno važi i za strane državljane.

ISLAND
Državljani Srbije mogu ući na Island.
Putnici koji dolaze na Island mogu izabrati da li će da urade dva testa, prvi po dolasku i naredni za pet dana tokom kojih će biti u karantinu ili će bez testiranja biti u karantinu 14 dana po dolasku. Od ovog pravila su izuzeta deca od 2005. godišta i mlađa, lica koja su prethodno imala pozitivan PCR test i završili su sa periodom izolacije ili prisustvo antitela pokazuje da su preležali korona virus.
Svi putnici su dužni da pre dolaska u zemlju popune obrasce u kojima će navesti kontakt podatke, lokaciju na kojoj su bili, mesto na kom će na Islandu biti u karantinu, kao i podatke o zdravstvenom stanju. Testiranje iznosi 9,000 islandskih kruna (IK), ako se plaća unapred ili 11,000 IK ako se plaća na licu mesta. Drugi test je besplatan.
Putnici u tranzitu koji ne napuštaju terminale ne podležu obavezi testiranja/karantina.

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe.
Od 22. septembra odobrava se ulazak u Italiju samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta. Takođe, odobrava se ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji. Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid lična izjava (autodichiarazione), koja se može naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Italije. Za lica koja ulaze u Italiju na napred navedeni način i dalje je na snazi mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 14 dana, koja se ne primenjuje u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati.

JAMAJKA

Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: https://www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu, pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html).
Stranim državljanima koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u zemljama pogođenim zaraznom bolešću COVID-19 nije dozvoljen ulazak. Na listi su 152 zemalje, uključujući Srbiju.

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju.

JERMENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim putem. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na aerodromu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne straiji od 72 sata. Takođe, lice može da se testira o svom trošku na aerodromu/graničnom prelazu Jermenije, i ukoliko rezultat bude negativan, oslobađa se obaveze samoizolacije.
Zabrana ulaska stranih državljana, uključujući državljane Srbije, drumskim putem je i dalje na snazi. Izuzetak su lica koja imaju stalni boravak u Jermeniji, bliski članovi porodice državljana Jermenije (supružnici, deca, roditelji, brat i sestra) i diplomatsko-konzularni predstavnici na službi u Jermeniji i članovi njihovih porodica.

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice
www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman" na telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test.
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani.

KABO VERDE
Od 19. marta 2020. godine, licima koja nisu državljani Kabo Verde nije dozvoljen ulazak u zemlju, uključujući državljane Srbije.

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu.
U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KAMBODžA
Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodzu. Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdze. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD.

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KANADA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Obavezna mera samoizolacije nakon ulaska u Kanadu, u trajanju od 14 dana, odnosi se na sve, bez izuzetka. Nije potreban negativan test.
Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.).
Počev od 21. novembra 2020. godine, svi putnici u vazdušnom saobraćaju, čije je krajnje odredište Kanada, biće u obavezi da pre ukrcavanja na let pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju. Preko "ArriveCAN" aplikacije, koja je dostupna kao mobilna aplikacija ili online, uveden je siguran i jednostavan način da se pomogne putnicima u pridržavanju bezbednosnih mera. Putnici koji u Kanadu ulaze kopnenim ili prekomorskim putem od 21. novembra 2020. godine, moraju dostaviti određene informacija putem navedene aplikacije. U roku od 48 sati po dolasku u Kanadu, svi putnici imaju obavezu da potvrde da su stigli u mesto karantina ili izolacije, a tokom perioda od 14 dana moraju vršiti svakodnevnu samoprocenu simptoma COVID 19.
Kazne za nepoštovanje mera kreću se od usmenih upozorenja do novčane kazne u iznosu od 1000 kanadskih dolara.
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Katar uz prethodno dobijenu dozvolu preko „Qatar Portal". Po dolasku, obavezno je testiranje na aerodomu „Hamad" nakon čega sledi jednonedeljni karantin u hotelu, pa potom jednonedeljni kućni karantin. Majke sa decom do 5 godina, deca do te dobi i hronični bolesnici idu samo u kućni karantin.
Državljani Srbije mogu u Katar ući bez karantina, ako putuju preko Istanbula, ali je neophodno da pribave negativan test u jednoj od ovlašćenih turskih laboratorija, kao i da provedu u Istanbulu minimalno nedelju dana. Labaratorije su Istanbul University of Health Science-Sultan Suleyman Legal Hospital, Jarrah Pasha Hospital, Pashak Sehir Cham and Sakura Hospital, Kartal Lotfi Kirdar Hospital.
Svi putnici moraju imati instaliranu aplikaciju „EHTERAZ".
Tranzit preko aerodroma Hamad je dozvoljen.

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu). Neophodno je registrovati se na https://ears.health.go.ke/airline_registration/

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku: http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Kipra ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Određene kategorije lica test mogu da urade po dolasku na Kipar (o sopstvenom trošku): kiparski državljani, njihovi supružnici iz drugih zemalja i njihova maloletna deca; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru; lica koja imaju specijalnu dozvolu za ulazak od strane Vlade Kipara; lica koja dolaze iz države u kojoj nije moguće da se uradi testiranje na korona virus.
Svi putnici moraju da poseduju kiparsku propusnicu za let (CyprusFlightPass) kako bi im bilo dozvoljeno ukrcavanje. Sva neophodna dokumenta mogu da se nađu i popune elektronski najviše 24 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy
Kazna za neposedovanje Flight Pass-a iznosi 300 evra.

KIRGIZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kirgiziju, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Kirgizije u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

KOLUMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Nije potreban test. Neophodno je popuniti formular na sledećem sajtu: https://apps.migracioncolombia.gov.co

KOMORI

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra.

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Državljanima Srbije je od 13. aprila potrebna viza za ulaz u R. Koreju. Obavezan je karantin od 14 dana. Za državljane Srbije koji tranzitiraju preko aerodroma u R. Koreji nije potrebna viza, niti test.
Prilikom ulaska u R. Koreju za sve strane državljane obavezan je karantin od 14 dana u ustanovama koje je odredila korejska vlada, o trošku putnika. Od 11. maja se vrši obavezno testiranje putnika u karantinu.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kostariku uz obavezu popunjavanja obrasca "Pase de Salud" 48 sati pre dolaska (https://salud.go.cr/). Takođe, potrebno je zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja u slučaju korone virusa (osiguranje mora da bude na španskom jeziku i odobreno od Instituta za turizam).

KOT D'IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Kot D'Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije.

KUBA
Državljani Srbije mogu da uđu na Kubu. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima, putnici se podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra), nakon čega sledi obavezan karantin na adresi predviđenog boravka, do dobijanja rezultata testa (do 3 dana).

KUVAJT

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt, osim lica koja prethodno provedu 14 dana u nekoj od zemalja iz kojih nije zabranjen dolazak. Zabranjen je ulazak iz sledećih zemalja: Jermenija, Bangladeš, Brazil, Bosna i Hercegovina, Čile, Kina, Kolumbija, Dominikanska Republika, Egipat, Hong Kong, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Italija, Liban, Meksiko, Moldavija, Crna Gora, Nepal, Severna Makedonija, Panama, Pakistan, Peru, Filipini, Srbija, Singapur, Španija, Šri Lanka i Sirija. Za lica koja mogu da uđu u Kuvajt neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Takođe, neophodno je da lica, koja budu izabrana u 10% putnika za ponovno testiranje, prihvate da budu testirani o svom trošku, kao i da prihvate da će snositi troškove eventualnog lečenja u Kuvajtu.

LAOS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Laos.
Međunarodni granični prelazi su zatvoreni za ulazak stranaca iz zemalja u kojima vlada COVID-19 pandemija, što se, odnosi i na državljane Srbije. Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodna je potvrda o negativnom testu, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u „samoizolaciji" u hotelu ili određenom „karantin centru" u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u „kućnom karantinu").

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljani Srbije, kao i sva lica koja dolaze iz Srbije ili tranzitiraju kroz Srbiju, u obavezi su na samoizolaciju u trajanju od 14 dana po ulasku u Letoniju. Ne dozvoljava se ulazak stranim državljanima koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u zemljama pogođenim zaraznom bolešću COVID-19, u kojima je broj obolelih 25, ili veći, na 100.000 stanovnika. Sva lica su u obavezi da najranije 48 sati pre prelaska letonske granice ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv.

LIBAN
Državljani Srbije mogu ući u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, kao i registracija na stranici
https://survey123.arcgis.com/share/988ba32e1b634902ba3b14c3e4f1614d pre poletanja za Liban. Po dolasku u Liban, svaki putnik odlučuje da li će u roku od 72 sata da uradi novi PCR test ili će prihvatiti da bude u kućnom ili hotelskom karantinu 10 dana.
Putnici iz Sirije, Turske i afričkih zemalja dolaskom na aerodrom se podvrgavaju PCR testu i provode u kućnom karantinu 48 sati do dobijanja rezultata.

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.

LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LUKSEMBURG
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva. Takođe, od ograničenja je izuzet i kraći boravak državljana trećih zemalja koji su članovi porodice rezidenata u Luksemburgu – supružnici ili registrovani partneri i deca mlađa od 18 godina. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service. Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Sva lica starija od 11 godina koja žele da putuju avionom do Luksemburga moraju prilikom ukrcavanja posedovati negativan PCR test, urađen manje od 48 sati pre leta.
Tranzit je dozvoljen i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa.

LITVANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Litvanije, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Litvanije je dozvoljen državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU, Švajcarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Ulazak državljana trećih zemalja u Litvaniju zavisi od broja obolelih na 100 hiljada stanovnika. Ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja gde je više od 25 zaraženih na 100 hiljada stanovnika je ograničen na izuzetne slučajeve i ove osobe su po ulasku na teritoriju Litvanije u obavezi da budu u izolaciji 14 dana. Srbija se nalazi na listi 58 zemalja kojima je trenutno ograničen slobodan ulazak u Litvaniju.

LIHTENŠTAJN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lihtenštajn, osim lica koja imaju regulisan boravak. Od 20. avgusta ne postoji obaveza desetodnevnog karantina za državljane Srbije sa regulisanim boravkom u Lihtenštajnu.
Tranzit državljana Srbije kroz Lihtenštajn je dozvoljen samo ukoliko poseduju dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u drugu zemlju.
Državljani Srbije koji borave u nekoj od šengenskih zemalja mogu da uđu u Lihtenštajn.
Neophodno je prethodno proveriti da li se zemlja ili područje iz koje se dolazi nalazi na spisku zemalja i regiona sa povećanim stepenom zaraze od korona virusa, odnosno da li zbog toga postoji ograničenje u pogledu ulaska u Lihtenštajn.

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane.

MADjARSKA
Državljani Srbije ne mogu uđu u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički. Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja (lečenje, školovanje, poslovne aktivnosti, pozivi na suđenje, porodični događaji, učešće na sportskim, kulturnim i verskim događajima od posebnog značaja i dr). Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 14 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin.
Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže čvrsti dokazi o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske.
Od 11.novembra zbog mere ograničenja kretanja u periodu od 20.00 do 05.00 časova, lica koja doputuju na međunarodni aerodrom „List Ferenc" u Budimpeštu u večernjim i noćnim časovima dozvoljeno je da napuste aerodrom, ali su dužni da u što kraćem periodu tranzitiraju i, bez svraćanja u naseljena mesta, napuste teritoriju Mađarske. Prilikom eventualnog zaustavljanja i provere od strane mađarske policije, potrebno je da se pokaže avionska karta. Lica koja ulaze u Mađarsku radi odlaska preko aerodroma „List Ferenc" u neku drugu zemlju treba da pruže dokaz da putuju do aerodroma (avionska karta), kao i dokaz o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju krajnje destinacije.
Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata. Zbog mere ograničenja kretanja, Mađarska mora da se napusti najkasnije do 20.00 časova. Izuzetak čine samo ona lica koja zbog radnih obaveza u Mađarskoj moraju da ostanu duže (najviše do 24 sata) što dokazuju potvrdom u obliku popunjenog formulara overenog od strane poslodavca.
Za kršenje propisa može da se izrekne kazna u visini od 5.000 do 150.000 forinti (140 do 420 evra).
Navedene mere se ne primenjuju na lica koja prelaze granicu Mađarske u teretnom saobraćaju.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mali.
Nije moguć ulazak stranih državljana u Mali. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni i kopneni. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Malija.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Maltu. Izuzetak su lica koja su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od „zemalja zelene liste" („zelena lista" se može naći na https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ). U tom slučaju ne postoji obaveza karantina ili negativnog testa (preporučuje se da lica imaju negativan test). Za lica koja dolaze iz „zemalja Amber liste" („Amber lista" se može naći na https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ), je obavezan negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAROKO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAURITANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAURICIJUS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni.

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Za državljane Srbije, kao i za državljane svih drugih zemalja, ne postoji mogućnost ulaska u Mjanmar, imajući u vidu da su granični prelazi zatvoreni i da su suspendovani svi međunarodni komercijalni avio-letovi. Za strance koji dolaze „humanitarnim" i „specijalnim" letovima u Mjanmar, potrebna je odgovarajuća viza i potvrda o negativnom testu, ne starijem od 72 sata, kao i potvrda o provedenih sedam dana u „kućnom karantinu" u zemlji iz koje se dolazi. Nakon ulaska u Mjanmar, obavezan je boravak u „hotelskom karantinu" u trajanju od 7 dana, uključujući dodatnih 7 dana boravka u „kućnom karantinu" (za diplomate i predstavnike UN, koji žive u apartmanima, 7 dana u „hotelskom karantinu" određenom od strane Ministarstva zdravlja i sporta, odnosno 7 dana u „kućnom karantinu", ukoliko žive u „zasebnim kućama", uključujući dodatnih 7 dana u „kućnom karantinu"), nakon čega se vrši test na COVID-19.

MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Moldaviju.
Ukoliko državljani Srbije na teritoriju Moldavije ulaze ili tranzitiraju iz zemalja koje se nalaze u „crvenoj zoni" (Rumunija, Ukrajina, itd), obavezan je karantin u trajanju od 14 dana. Tranzit kroz Moldaviju je moguć, uz prethodnu najavu od strane Ambasade.

MONAKO
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Monako, osim ukoliko imaju regulisan boravak. Za putnike koji dolaze iz Srbije obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina).
Ne dozvoljava se ulazak stranim državljanima koji su u prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili u nekoj od zemalja pogođenih zaraznom bolešću COVID 19 (sve zemlje osim Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja). Ovo se ne odnosi na putnike koji imaju regulisan boravak u Monaku, hitne slučajeve i putovanja humanitarnog karaktera. Za putnike koji dolaze iz Srbije i sledećih petnaest zemalja (Alžir, Bahrein, Brazil, Indija, Izrael, Južnoafrička Republika, Kuvajt, Katar, Madagaskar, Oman, Panama, Peru, SAD, Turska i UAE) je obavezan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MONGOLIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak ni tranzitiranje preko Mongolije.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, koji su tranzitirali preko ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Južnoj Koreji, Italiji i Iranu u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru (osim kada lice prođe medicinsku proveru, obavezan karantin u trajanju od 14 dana pre dolaska na Nauru i dobije odobrenje zdravstvenog departmana), do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju. Svi putnici su u obavezi da popune zdravstvenu deklaraciju pri dolasku i podvrgnu se zdravstvenom pregledu.

NEMAČKA
Državljani Srbije ne mogu putovati u Nemačku osim lica koja imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke. Lica koja imaju boravišnu dozvolu u drugim državama članicama EU, Velikoj Britaniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švajcarskoj mogu ući u Nemačku samo ukoliko se vraćaju u mesto stalnog boravka.
Obavezan je karantin. Postoji mogućnost testiranja i ukoliko je test negativan, prestaje obaveza karantina. Nemački državljani i stranci sa stalnim boravkom u SRN se obavezno testiraju kada se vraćaju iz tzv. "rizičnih zemalja". Listu ovih zemalja objavljuje Institut Robert Koh (www.rki.de). Lica koja su poslednjih deset dana boravila u jednoj od tzv. „rizičnih oblasti" unapred mora da prijave putovanje preko sajta www.Einreiseanmeldung.de. Preporučuje se svim putnicima da se informišu o konkretnim obavezama nakon ulaska u Nemačku, zbog različitih mera u pogledu karantina u pojedinim nemačkim pokrajinama.
Tranzit je moguć, ukoliko državljani Srbije imaju pravo ulaska u zemlju u koju putuju i poseduju dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji putovanja. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja.
Državljani Srbije koji poseduju nemačku nacionalnu vizu mogu da uđu u Nemačku ako su bračni partneri i maloletna deca osobe koja živi u Nemačkoj, stručna radna snaga i visoko kvalifikovani stručnjaci, čije je prisustvo neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (potreban dokaz), medicinski stručnjaci, medicinsko i gerontološko osoblje sa nostrifikovanim ili delimično priznatim diplomama, studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno i da studiranje na daljinu nije moguće.
Državljani Srbije mogu putovati u Nemačku bez vize i nakon prethodnog odobrenja Savezne policije Nemačke u sledećim slučajevima: neodložna poslovna putovanja, hitni medicinski slučajevi uz prilaganje lekarskog uverenja o hitnosti i neophodnosti medicinskog tretmana bez čega bi došlo do pogoršanja stanja ili posledica po život i zdravlje. Prilikom prelaska granice, nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.
Hitna poslovna putovanja mogu biti realizovana ako se priloži dokaz o verodostojnosti i opravdanosti putovanja, a to je potvrda-izjava nemačkog poslodavca ili poslovnog partnera u Nemačkoj da je ulazak i u uslovima pandemije apsolutno neophodan. Potvrdu treba da ispuni i svojeručno potpiše isključivo nemački poslovni partner ili poslodavac u Nemačkoj, a razlozi za poslovni put treba da se obrazlože i dokumentuju i da se odnose samo na konkretno poslovno putovanje. Potvrda se može preuzeti sa linka: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2020/erklaerung-unbedingte-erforderlichkeit-geschaeftsreise.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Putnik predočava potvrdu graničnoj kontroli u Nemačkoj sa kopijama ostalih dokumenata kojima se dokazuje opravdanost puta: pozivno pismo, potvrda o učešću na npr. sajmu ili konferenciji, rezervacija hotela, povratna karta, PCR test i dr.
Državljani Srbije koji su članovi uže porodice nemačkih državljana, državljana EU ili stranaca sa regulisanim pravom boravka u Nemačkoj (supružnici, registrovani životni partneri, maloletna deca ili roditelji maloletne dece), mogu u svrhu porodične posete putovati u Nemačku uz prilaganje dokumenata kojima dokazuju pripadnost užoj porodici.(izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih na međunarodnom obrascu).
Lica koja su u nevenčanom odnosu sa državljaninom Nemačke ili državljaninom jedne od država članica EU mogu ući u Nemačku kratkoročno iz hitnog ličnog razloga (npr. venčanje, teška bolest ili sahrana bliskog srodnika partnera).
Poseta parova, koji su trenutno razdvojeni a pri čemu jedan od partnera, državljanin/državljanka treće zemlje, želi da poseti svog partnera u Nemačkoj, je moguća uz pružanje sledećih dokaza na graničnom prelazu:
- pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj uz kopiju njegovih/njenih ličnih dokumenata,
- zajedničku izjavu oba partnera o vezi sa kontakt podacima oba partnera, (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq_down2.pdf?__blob=publicationFile&v=1)
- druge dokaze o prethodnim ličnim susretima u adekvatnoj formi, pre svega pečati u pasošu, putna dokumentacija/avionske karte ili zajednička prijava boravka izvan Nemačke; kao alternativa navedenim dokazima moguće je priložiti i dodatnu dokumentaciju u vidu fotografija, istorije kontakta na društvenim mrežama, pisma ili mejlove.
Konačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku donosi postupajući službenik granične policije.
Svaka nemačka pokrajina ima pravo da menja i donosi posebna pravila o zaštiti od širenja epidemije.

NIGER
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku.

NIGERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Najmanje 96 sati pre putovanja potrebno je prijaviti se elektronski preko sledećeg linka: https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage. Putnici po dolasku prolaze kroz medicinsku kontrolu. Obavezna je samoizolacija od sedam dana. Sedmog dana lice je dužno da se javi u izabranu laboratoriju radi ponovnog testiranja. Rezulatat se dobija u roku od 24 do 48 sati. Po dobijanju negativnog testa, lice može da napusti samoizolaciju. Lica sa pozitivnim rezultatom se smeštaju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za lica koja se ne pridržavaju mera predviđeno je oduzimanje putne isprave i zabrana putovanja do šest meseci.

NIKARAGVA
Državljani Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi, uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19. Tranzit je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.
Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.

NORVEŠKA
Državljani Srbije mogu ući u Norvešku ako imaju regulisan boravak u zemlji ili norveško državljanstvo.
U Norvešku mogu ući strani državljani, ako dolaze u posetu: supružnicima ili registrovanim partnerima; partnerima sa kojima imaju decu ili žive zajedno duže od dve godine; deci ili pastorcima mlađim od 21 godine; roditeljima i supružnicima roditelja (očuh/maćeha); emotivnom partneru sa kojim su u vezi najmanje devet meseci i sa kojim su se najmanje jednom fizički sreli - obrazac koji se popunjava nalazi se u sledećem linku: https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship_e.pdf.
U Norvešku mogu ući i: deca i usvojena deca starija od 21 godine osoba koja žive u Norveškoj, roditelji/očusi/maćehe dece starije od 21 godine koja žive u Norveškoj; babe i dede/babe i dede po usvojenju osoba koje žive u Norveškoj; unuci /unuci po usvojenju osoba koje žive u Norveškoj; deca iz partnerskih veza, supružnici, registrovani partneri i deca Norvežana koji žive u inostranstvu, a putuju u Norvešku zajedno sa norveškim državljaninom; državljani iz zemalja EEA sporazuma i njihovi članovi porodica koji žive u trećim zemljama.
Od 9. novembra za ulazak lica koji nemaju regulisan boravak niti norveško državljanstvo, obavezan je negativan PCR test ili brzi antigen test, ne stariji od 72 sata, kao i desetodnevni hotelski karantin. Detaljne informacije se mogu naći u sledećim linkovima:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/requirement-of-negative-covid-19-test-to-enter-norway/id2784181/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/

OMAN
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju u Sultanat Oman bez posedovanja korona testova. Mere sanitarne predostrožnosti se obavljaju prilikom sletanja, meri telesna temperatura putnika i eventualno se upućuju u karantin oni putnici sa simptomima bolesti.
Sultanat Oman nema listu zemalja sa zabranom za ulazak stranih državljana.

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19.
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma.

PAPUA NOVA GVINEJA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Srbije ne mogu ući u Paragvaj osim lica koja imaju regulisan boravak i nosioci diplomatskih i službenih pasoša sa važećom vizom. Obavezan je karantin od 14 dana, koji može biti skraćen na 7 dana ukoliko se u tom periodu urade dva testa. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Paragvaju.

PERU
Državljani Srbije mogu ući u Peru.
Strani državljani mogu ući u zemlju vazdušnim putem, a uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru.
Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

POLjSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.
Dozvoljen je ulazak državljanima zemalja EU, EFTA i Švajcarske Konfederacije, kao i tranzit državljanima trećih zemalja koji imaju regulisan boravak u ovim zemljama. Takođe, dozvoljen je i ulazak državljanima Crne Gore, Gruzije, Japana, Kanade, Albanije i R. Koreje.

PORTUGALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Portugaliju, osim lica koja imaju regulisan boravak. Kada su u pitanju nužna (neturistička) putovanja, ulazak je dozvoljen i licima po druga dva osnova 1) ukoliko imaju regulisan boravak u nekoj od država članici EU 2) u slučaju profesionalnih razloga, radi studiranja, spajanja porodice, iz zdravstvenih i humanitarnih razloga – sve navedeno na bazi reciprociteta.
Za putnike koji dolaze iz Srbije, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Putnici koji su tranzitu i ne napuštaju aerodrom nisu u obavezi da imaju test.

RUANDA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ruandu. Državljani Srbije, kao i svi putnici, uključujući i one koji su u tranzitu, u obavezi su da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po ulasku u Ruandu, putnici se dodatno testiraju a rezultati PCR testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu i to o svom trošku.

RUMUNIJA
Državljani Srbije, kao ni strani državljani, ne mogu ući u Rumuniju, ukoliko nemaju regulisan boravak ili poseduju odgovarajuću vizu.
U Rumuniju mogu ući lica koja putuju poslovno i prilože dokaze o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Rumuniji (pozivno pismo ili ugovor o radu); studenti, prekogranični radnici, sezonski poljoprivredni radnici, medicinsko osoblje, pomorsko i rečno osoblje, članovi međunarodnih sportskih delagacija, filmski radnici i umetnici.
Tranzit kroz Rumuniju je moguć.

RUSKA FEDERACIJA
Državljani Srbije mogu ući u Rusku Federaciju isključivo direktnim letom na relaciji Beograd - Moskva preko avio kompanija „Air Serbia" i „Aeroflot". Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljani Srbije koji u Rusku Federaciju dolaze iz drugih pravaca, sa presedanjem u nekoj trećoj zemlji (na primer Istanbulu) ili drumskim putem, neophodno je da poseduju posebnu dozvolu za ulazak Kriznog štaba Ruske Federacije.

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz negativan test, ne stariji od 72 sata.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD sa svim tipovima američkih viza, bez posedovanja negativnog PCR testa i uz preporučenu 14-dnevnu samoizolaciju.
U SAD ne mogu da uđu lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu aerodroma. Izuzetak su državljani SAD i lica koja imaju stalni boravak u SAD, strane diplomate (vize A, G), članovi porodica građana SAD (supruge, neoženjena/neudata deca mlađa od 21 godine, roditelji, neudata/neoženjena braća i sestre mlađi od 21 godinu, posade aviona i brodova (vize C, D, C1/D).
Međutim, treba imati u vidu da savezne države SAD imaju pravo donošenja sopstvenih propisa u pogledu putnih restrikcija, koje se odnose i na međunarodne putnike.
Za Distrikt Kolumbija (Washinton DC) je obavezan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preporučuje se da lica koja planiraju duži boravak u Distriktu Kolumbija urade novi test između trećeg i petog dana po dolasku.
Država Njujork zahteva od svih putnika, bilo da je reč o turistima ili stalno nastanjenim licima koja se vraćaju u Njujork, da prilikom dolaska popune Zdravstveni obrazac za putnike (Travel Health Form https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form). Od putnika se očekuje da prilikom dolaska poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici koji ne poseduju test se upućuju u obavezni 14-dnevni karantin. Putnici koji poseduju negativan PCR test se takođe upućuju u karantin, s tim da oni imaju mogućnost da četvrtog dana po dolasku o svom trošku ponove test i, ukoliko je rezultat testa negativan, prekinu karantin. Obaveze testa i karantina se ne odnose na putnike koji, tranzitirajući kroz državu Njujork na putu ka krajnjem odredištu, u Njujorku provedu manje od 24 sata.
Kad je reč o putovanju u Portoriko, svi putnici pre dolaska na ostrvo moraju popuniti obrazac Putne deklaracije dostupnu na sajtu Ministarstva zdravlja Portorika (Travel Declaration Form https://app.travelsafe.pr.gov/ ). Putnici moraju prilikom dolaska posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U protivnom, putnici se upućuju u obavezni 14-dnevni karantin. Putnici imaju mogućnost da, po dolasku na ostrvo, o svom trošku urade test i, u slučaju negativnog rezultata, prekinu karantin.
Devičanska ostrva SAD (U.S. Virgin Islands) zahtevaju od svih putnika starijih od 5 godina da u roku od pet dana pre puta posredstvom Portala za kontrolu putnika (U.S. Virgin Islands Travel Screening Portal https://usvitravelportal.com/) predaju rezultate testa na COVID-19. Od putnika se traži da poseduju negativan PCR ili antigen (Rapid) test, ne stariji od 5 dana, odnosno pozitivan test na antitela, ne stariji od 4 meseca. Original testa putnik mora imati kod sebe prilikom dolaska. Putnici koji ne poseduju test upućuju se u obavezni 14-dnevni karantin, uz mogućnost da po dolasku na ostrva o svom trošku urade test i, u slučaju da je rezultat testa negativan, prekinu karantin.

SAUDIJSKA ARABIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Saudijsku Arabiju.
Za ulazak stranih državljana je neophodna boravišna dozvola (iqama) sa važećom vizom ili neka od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu (business, work or visit visa). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, izdat od laboratorije akreditovane od strane Ministarstva zdravlja Saudijske Arabije. Potrebno je kontaktirati diplomatsko-konzularno predstavništvo Saudijske Arabije za listu laboratorija.

SVETA LUCIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na https://www.stlucia.org/en/covid-19/pre-arrival-form-for-visitors/

SENEGAL
Državljani Srbije mogu da uđu u Senegal, uz odobrenu vizu, pri čemu je neophodno da poseduju negativni test (PCR test i test krvi), ne stariji od 72 sata. Navedeno važi i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu. Putnici u avionu potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test i test krvi), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.
Ulazak je moguć isključivo letovima avio kompanija Air Senegal i Royal Air Maroc.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents?fbclid=IwAR17F8szBN_xBI0-rwiJpE7qKD0YX-1LxoFAqlpmaLgeMzSlE_EfCGKQfwk. Putnici koji imaju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati ili negativan test na antitela, ne stariji od 5 dana, ne moraju ići u karantin. Putnici bez testa, moraće da isti urade po dolasku i provedu 24 časa u karantinu do dobijanja rezultata.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na sajtu www.covid19.gov.kn, kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.
Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA
U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

SEJŠELI
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Sejšele.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl). Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju.
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje.

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura.

SIRIJA
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna". Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Slovačku. Lica koja su tokom prethodnih 14 dana posetila zemlju koja nije na listi manje rizičnih zemalja (lista se može naći na: http://korona.gov.sk/ehranica) mogu ući pod uslovom poštovanja epidemioloških mera (izolacija u kućnim uslovima, do dobijanja negativnog testa koji se radi najranije petog dana izolacije).
Lica koja su u prethodnih 14 dana boravila u državama EU koje nisu na listi manje rizičnih, u Slovačku mogu ući i bez poštovanja epidemioloških mera, ukoliko imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, urađen u laboratoriji koja se nalazi van teritorije Slovačke.
Preko graničnih prelaza sa Ukrajinom mogu ući državljani Srbije koji imaju boravak u Slovačkoj, u rodbinskoj vezi su sa osobom koja boravi u Slovačkoj ili je državljanin Slovačke, kao i lica koja tranzitiraju u drugu državu EU u kojoj imaju dozvolu za boravak.
Pre ulaska na teritoriju Slovačke, neophodno je registrovati se elektronski na: http://korona.gov.sk/ehranica. Ukoliko državljani Srbije u Slovačku doputuju avio saobraćajem, a u prethodnih 14 dana su posetili državu koja nije na listi manje rizičnih, u obavezi su da se pre putovanja registruju na internet stranicama:
1. http://korona.gov.sk/ehranica
2. https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/1e4445fcda2395ad4890058010b20135469f
Moguć je tranzit kroz Slovačku ukoliko se poseduje dozvola za boravak u nekoj od država članica EU. Tranzit može da traje do osam sati. Ostalim licima je neophodna dozvola za tranzit.

SLOVENIJA
Državljani Srbije ili lica koja imaju boravak u Srbiji, ukoliko ne dolaze iz zemalja koje su na zelenoj listi, mogu ući u Sloveniju uz obavezni karantin od 10 dana ili posedovanje PCR test, ne stariji od 48 sati, urađen u jednoj od zemalja EU ili u Srbiji (spisak institucija iz Srbije čiji testovi se priznaju se mogu naći u sledećem linku: https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73.
Državljani Srbije mogu ući u Sloveniju bez karantina i negativnog testa u sledećim slučajvima: lice u tranzitu kroz Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od 12 sati po ulasku, lice koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje ili naučno istraživanje u Sloveniji ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koja ga prevoze i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku, lice koje prelazi grancu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili hitnih poslovnih razloga i to dokazuje odgovarajućim dokazima i vraća se preko granice u najkraće moguće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveze, ali ne duže od 12 sati po prelasku granice (važi i za uže članove porodice lica, ukoliko putuju), lice koje je član strane zvanične delegacije i lice koje je nosioc diplomatske putne isprave, lice koje je dovezeno u Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom, i pratećem zdravstvenom osoblju u tom vozilu, lice koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja i vraća se preko granice odmah po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu, odnosno čim mu zdravstveno stanje to dozvoli (zajedno sa svojim pratiocem, kada je isti zbog zdravstvenog stanja nužno potreban), lice mlađe od 14 godina koje prelazi granicu sa užim članom porodice koji prilaže negativan test, lice koje je radno angažovano u sektoru međunarodnog prevoza za teretni i putnički saobraćaj u tranzitu i napušta Sloveniju u roku od 12 sati po prelasku granice,
Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovanje dokaza o ulasku u državu u koju se lice uputilo (boravišna dozvola, overeno pozivno pismo, rezervacija hotela...) i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. Tranzit može trajati maksimalno 12 sati.
Dodatne informacije se mogu naći u sledećem linku:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

SOLOMONOVA OSTRVA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak na Solomonova ostrva. Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 7 i 2 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu ili tranzitiraju kroz Sudan bez testova. Putnici sa simptomima se upućuju u karantin.

SURINAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Tajlandu osim lica koja imaju važeću boravišnu ili radnu dozvolu, ili su supružnici ili roditelji tajlandskih državljana. Negativan test je neophodan, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je neophodno pre putovanja kontaktirati najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu ulaziti u Tanzaniju. Ukoliko dražava polaska ili avio-kompanija kojom su doputovali traže negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultate testa prilikom ulaska u Tanzaniju. Svi putnici se detaljno proveravaju po dolasku, a, u slučaju potrebe, može se tražiti da se uradi brzi test.
Strani državljani pod istim uslovima ulaze u Tanzaniju.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadzikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadzikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici. Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Tunis. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po ulasku u Tunis, obavezan je karantin u trajanju od dve sedmice u hotelu određenom za tu namenu i o trošku putnika.

TURSKA
Državljani Srbije mogu ući u Tursku bez negativnog PCR testa. Pri ulasku u zemlju postoji obavezni lekarski pregled i merenje temperature. Popunjava se formular sa ličnim podacima, kontaktom i adresom boravka. Ukoliko se na lekarskom pregledu pokažu simptomi, Direkcija za zdravstvo prevozi lice u najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će se raditi test. Turska ne pokriva bolničko lečenje od korona virusa ukoliko se lice zarazi tokom turističkog boravka u Turskoj.
Svi strani državljani mogu ući u Tursku pod istim uslovima. Za članove diplomatskih misija obavezno je najavljivanje dolaska u zemlju putem verbalne note, tri radna dana pre dolaska, u kojoj će se navesti datum, granični prelaz i način putovanja (ukoliko je let, podaci leta, ukoliko je kopnenim putem, podaci vozila).

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
U Ugandu mogu da uđu državljani Srbije. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Dvostruko testiranje (PCR- test), pre putovanja i po dolasku u UAE nije više obavezno za UAE rezidente, turiste i tranzitne turiste koji dolaze iz 60-tak zemalja, uključujući Srbiju. Oni imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon. U emiratu Dubai je obavezna samoizolacija do dobijanja rezultata testa sa aerodroma. Praćenje pridržavanja mere samoizolacije se takođe obavlja preko mobilnog telefona (obavezna instalacija Al Hosn aplikacije).
U emiratu Abu Dabi nije dozvoljen ulazak turista preko aerodroma u Abu Dabiju. Za povratak rezidenata, obavezna je samoizolacija u trajanju od 14 dana koja se prati preko narukvice koja se dobija na aerodormu. Nepridržavanje samoizolacije se kažnjava novčano u lokalnoj valuti u vrednosti oko 12.000,00 evra.
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana.
Od 08. novembra, svi rezidenti UAE, prilikom dolaska na kontrolni punkt između Dubaija i Abu Dabija su dužni da pokažu negativan DPI ili PCR test, ne stariji od 48 sati. Za one koji planiraju boravak u Abu Dabiju od 4 ili više dana, neophodno je da urade još dva PCR testa i to jedan četvrtog, a drugi osmog dana od dana ulaska u Abu Dabi.

UKRAJINA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu. Neophodna je polisa zdravstvenog osiguranja izdata od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine. Polisa mora da pokriva troškove lečenja COVID-19 i da važi sve vreme boravka u Ukrajini. Lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini su izuzeta od posedovanja polise zdravstvenog osiguranja.
Postoji obaveza samoizolacije za sva lica koja dolaze u Ukrajinu iz zemalja sa značajnom aktivnošću virusa COVID-19, uključujući i Srbiju. Osobe koje podležu samoizolaciji u obavezi su da instaliraju i aktiviraju mobilnu aplikaciju „Diй vdoma". Od samoizolacije su izuzeta lica koja poseduju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, deca mlađa od 12 godina, diplomate i članovi njihovih porodica, osobe koje dolaze u svrhu obuke u ustanovama za visoko obrazovanja, osobe koje su državljani zemalja sa značajnom aktivnošću virusa COVID-19 i nisu se nalazile na teritoriji tih država poslednjih 14 dana ili koje tranzitiraju preko teritorije Ukrajine i imaju dokumenta koja potvrđuju izlazak iz zemlje u periodu od 48 sati, vozači i članovi posada teretnih vozila i autobusa, koji obavljaju redovni prevoz, članove posada vazdušnih, pomorskih i rečnih brodova, članovi voznih i železničkih konvoja, javni radnici u oblasti kulture sa pozivom kulturne institucije.
Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19.

URUGVAJ

Državljani Srbije ne mogu ući u Urugvaj. Izuzetak su lica koja imaju regulisan boravak i nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Za lica koja ulaze vazdušnim putem obavezan je karantin od 7 dana, nakon čega se vrši novo testiranje, a za ulazak kopnenim putem predviđen je karantin od 14 dana. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Urugvaju.

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Finsku, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit je dozvoljen na aerodromima.
Dozvoljen je ulazak u Finsku licima sa stalnim boravkom, članovima porodica i emotivnim partnerima finskih državljana (bez obzira na državljanstvo), kao i licima koja dolaze iz određenog broja evropskih i trećih država (samo esencijalna i putovanja vezana za posao u slučaju trećih zemalja).
Samoizolacija u trajanju od 10 dana se preporučuje svim licima koja doputuju u Finsku iz rizičnih područja. Putnici mogu, ukoliko žele, da skrate period samoizolacije obavljajući dva PCR testa (prvi najkasnije 72 sata pre putovanja, drugi nakon tri dana samoizolacije po dolasku u Finsku). Ukoliko je boravak u Finskoj kraći od 72 sata, samoizolacija i drugi test nisu potrebni. Detaljne informacije dostupne su na: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic#Instructions_for_travellers_and_employees_arriving_in_Finland.

FIDžI
Državljani Srbije mogu da uđu u Fidzi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

FRANCUSKA
Državljanima Srbije koji nemaju regulisan boravak u Francuskoj ili u nekoj od zemalja EU, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Francuske. Tranzit preko aerodroma u Francuskoj je moguć samo ukoliko ne podrazumeva napuštanje međunarodne zone i ukoliko ne traje duže od 24 sata. Za putnike koji dolaze iz Srbije, obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina). Ukoliko putnik nema negativan PCR test, predviđeno je obavezno testiranje na aerodromu pre ulaska u Francusku.
Izuzetno može biti dozvoljen ulazak za putnike iz Srbije koji dolaze u Francusku radi vršenja osnovne profesionalne aktivnosti, studija, nastavne aktivnosti ili iz medicinskih razloga. Za dobijanje specijalne dozvole za ulazak u Francusku, nadležna je Ambasada Francuske u Beogradu.
Za više informacija o aktuelnom režimu ulaska u Francusku, posetite internet stranicu Ambasade Srbije u Parizu: http://www.paris.mfa.gov.rs/

HAITI

Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

HOLANDIJA
Državljani Srbije ne mogu da ulaze u Holandiju ukoliko nemaju regulisan boravak ili ukoliko ne potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska u Holandiju. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane i koja dolaze iz Srbije nije potreban negativan test ali im se savetuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 14 dana.
Tranzit srpskih državljana je dozvoljen.
Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, osobama koje se primaju iz humanitarnih razloga, studenti, visoko obrazovanim migrantima i osobama koje su u emotivnoj vezi sa holandskim državljanima.

HONDURAS

Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negativan.
Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (npr. vlasnici nekretnina u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati.
Za lica u tranzitu nije poterban test ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.
Državljani zemalja EU i Šengena mogu ulaziti u Hrvatsku.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje.

CRNA GORA
Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru uz posedovanje jednog od sledećih testova: (1) negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili (2) pozitivan rezultat serološkog testa - antitela klase IgG, ne stariji od 30 dana, ili (3) negativan rezultat serološkog testa na atitela klase IgM (ELISA), ne stariji od 72 sata. Test mora da bude izdat od strane registrovane laboratorije. Takođe, pored jednog od navedena tri testa, neophodno je da lice u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru nije boravilo u nekoj od država iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru. Obaveza posedovanja testa ne odnosi se na decu do navršene pete godine života. Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljni Srbije ne mogu da uđu u Češku Republiku osim lica sa regulisanim boravakom. Izuzetak su određene kategorije lica kao što su: članovi porodice čeških državljana; ako je ulazak u interesu Češke; hitne situacije – unapred zakazana medicinska intervencija, odazivanje na poziv državnog organa; tranzit kroz Češku; radnici u međunarodnom transportu; diplomate akreditovane u Češkoj i članovi njihovih porodica; kao i partneri čeških državljana.
Sva lica koja su u prethodnih 14 dana provela više od 12 sati u nekoj od zemalja koje nisu na listi zemalja sa niskim rizikom od COVID-19, dužna su da se pre ulaska u Češku, prijave nadležnom regionalnom zavodu za javno zdravlje, slanjem popunjenog formulara koji se može preuzeti putem sledećeg linka https://plf.uzis.cz/. Kopiju navedenog formulara dužna su da prezentuju prilikom kontrole na granici, kao i sve vreme boravka u Češkoj. U roku od 5 dana od dana ulaska u Češku dužna su da se testiraju i ograniče svoje kretanje.

ČILE
Državljani Srbije mogu ući u Čile.
Strani državljani koji nemaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem sa sletanjem isključivo na međunarodni aerodrom Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Obavezno je zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja, čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici
https://www.c19.cl/formularios.html. Strani državljani koji dolaze iz zemalja koje se, u datom trenutku, nalaze u kategoriji „Community Transmission" na listi Svetske zdravstvene organizacije (https://covid19.who.int/table), podležu obaveznom karantinu od 14 dana.
Državljani Čilea kao i strani državljani koji imaju stalni boravak podležu obaveznom karantinu od 14 dana, samo ukoliko nisu uradili testiranje pre puta ili po dolasku u Čile.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti. Neophodan je negativan PCR test. Po dolasku u Džibuti radi se i brzi test.

ŠVAJCARSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju, osim lica koja imaju regulisani boravak. Od 20. avgusta ne postoji obaveza desetodnevnog karantina za državljane Srbije sa regulisanim boravkom u Švajcarskoj.
Državljani Srbije koji borave u nekoj od šengenskih zemalja mogu da uđu u Švajcarsku. Neophodno je prethodno proveriti na sajtu Ministarstva zdravlja Švajcarske, da li se zemlja ili područje iz koje se dolazi nalazi na spisku zemalja i regiona sa povećanim stepenom zaraze od korona virusa, odnosno da li zbog toga postoji ograničenje u pogledu ulaska u Švajcarsku.
Tranzit kroz Švajcarsku je dozvoljen licima koja poseduju regulisan boravak u odredišnoj zemlji u šengenskom prostoru. Potrebno je staviti na uvid dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u tu zemlju. Ukoliko je odredišna država u šengenskoj zoni odobrila boravak do 90 dana, dotično lice mora ući u šengensku zonu putujući direktno u tu zemlju.

ŠVEDSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švedsku. Izuzetak su lica koja imaju regulisan boravak. Pogranični organi su ovlašćeni za izricanje mera karantina ukoliko procene da je potrebno.
Stranim državljanima nije dozvoljen ulazak u Švedsku. Zabrana ulaska se ne odnosi na državljane članica EU, državljane UK, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Andore, Monaka, San Marina, Švajcarske i Vatikana, kao i Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja.
Zabrana se ne odnosi ni na putnike u tranzitu.

ŠPANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Španiju. Od navedenog su izuzeta lica sa stalnim ili privremenim boravkom u Španiji i zemljama EU i Šengena, nosioci dugotrajne vize, studenti sa odgovarajaućom dozvolom, diplomatsko osoblje u cilju vršenja dužnosti, visokokvalifikovani radnici čiji je rad neophodan i ne može se odložiti ili obavljati na daljinu, uključujući učesnike sportskih događaja na visokom nivou, lica koja putuju iz propisno akreditovanih imperativnih porodičnih razloga i lica koji dokumentuju razloge više sile ili potrebe, ili im je ulazak dozvoljen iz humanitarnih razloga. Takođe, izuzeta su i lica sa boravkom u zemaljama - Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina, pod uslovom da dolaze direktno iz tih zemalja.
Od 23. novembra je neophodan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata za putnike koji ulaze u Španiju iz rizičnih zemalja EU (crvena i siva zona) i 37 trećih zemalja, među kojima je i Srbija.
Svi putnici moraju da popune zdravstveni obrazac pre ulaska u zemlju putem internet adrese www.spth.gob.es ili putem besplatne aplikacije SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.


(Poslednje ažurirano petak, 27. novembar 2020.)