gototopgototop
Одштампај текст
Оставине у иностранству
+ larger fontnormal font- Smaller font
Једна од основних конзуларних функција је заштита наследних права и интереса држављана Р. Србије на територији државе пријема, а у складу са законима и прописима те државе (чл.5 Бечке конвенције о конзуларним односима).

Конзул поступа у складу са цитираним чланом Бечке конвенције уколико је оставилац држављанин Р. Србије, односно уколико је наследник држављанин Р. Србије који не живи у земљи у којој се заоставштина налази.

Када се оставински поступак води пред надлежним судом у Р. Србији, наследник који живи у иностранству може у дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије дати наследничку изјаву или оверити специјално пуномоћје за давање наследничке изјаве.

По казивању држављанина Р. Србије који живи у иностранству, конзул може сачинити конзуларно завештање (тестамент) по правилима која важе за састављање судског завештања.

У случају потребе за додатним информацијама у вези са остваривањем и заштитом наследних права у иностранству, можете контактирати Одељење за конзуларне послове – Група за оставине у иностранству на следеће бројеве: (011) 306 8327 и 306 8328, сваког радног дана од 9,00 до 15,00.