gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Alžir
Ambasador: Aleksandar Janković joomplu:7046
Adresa: 42, rue des Freres Benali Abdellah (ex rue Parmentier)
B.P.366, HYDRA
ALŽIR
Telefon: + 21321 / 691218, + 21321 / 69-27-04,
+ 21321 / 69-23-26
Faks: + 21321 / 693-472
Teleks: 66-076
E-mail: ambasada@ambserbie-alger.com
Internet sajt:
http://www.alger.mfa.gov.rs