gototopgototop
četvrtak, 18. oktobar 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Svečano obeleženo 15 godina od prijema Republike Srbije u Savet Evrope
+ larger fontnormal font- Smaller font
1810 daccich_se_pokGovor prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića u Strazburu na svečanom obeležavanju 15 godina od prijema Republike Srbije u Savet Evrope:

„Poštovani Generalni sekretaru Saveta Evrope Jaglande,
Ekselencije,
Dame i gospodo,
Dragi prijatelji,

Posebno mi je zadovoljstvo što mogu danas da vam se obratim povodom obeležavanja 15. godišnjice od prijema Republike Srbije u Savet Evrope.

Članstvo u Savetu Evrope dovelo je do značajnih promena u Srbiji – kroz primenu konvencija, dijalog sa ekspertskim telima i korišćenje njihove ekspertize, kao i kroz brojne projekte realizovane u saradnji sa Organizacijom, značajno je unapređen nivo zaštite ljudskih prava, konsolidovani su demokratija i vladavina prava i izvršena temeljna reforma institucija. Dovoljno je uporediti Srbiju iz 2003. godine sa onom iz 2018. godine da bi se uočile te promene.

Najveću korist od članstva u Savetu Evrope imali su, a i dalje je imaju, građani Srbije kroz napredak u dostizanju standarda Organizacije, ali, pre svega, kroz pristup Evropskom sudu za ljudska prava. Na taj način je građanima obezbeđen viši nivo zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, a istovremeno su presude Evropskog suda uticale na izmene zakonodavstva, sudske prakse i rada nadležnih organa. Napredak u ovoj oblasti se vidi i iz podatka da Srbija više nije među državama sa najvećim brojem predstavki pred Sudom.

Imajući u vidu da je Srbija ispunila gotovo sve obaveze i dužnosti preuzete prilikom prijema u Organizaciju, kao i da je ušla u post-monitoring proceduru u KMSE, čvrsto smo uvereni da PSSE treba da okonča redovnu monitoring proceduru na sledećem zasedanju.

Srbija je čvrsto opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji i to je jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta. Na svom evropskom putu, Srbija nastavlja da sprovodi reforme u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Uveravam vas da će svi naši potencijali biti iskorišćeni kako bi Srbija u svakom domenu u potpunosti usvojila bazične evropske vrednosti. Kao i u proteklih 15 godina, doprinos i pomoć Organizacije u tome biće od nemerljivog značaja.

Srbija je opredeljena za mir i dalji razvoj regionalne stabilnosti, unapređenje dobrosusedskih odnosa i saradnje kroz dijalog. Rešavanje svih preostalih problema i nesporazuma u skladu sa međunarodnim pravom bitan je element naše politike u regionalnim odnosima i ona već sada daje značajne rezultate – međusobni odnosi su unapređeni što je direktno doprinelo evropskoj perspektivi regiona.

Srbija se snažno protivi eventualnom pokretanju procedure za prijem ''Kosova'' u Savet Evrope. Eventualni zahtev Prištine te vrste smatramo neprihvatljivim, jer je u punoj suprotnosti sa bazičnim pravnim principima za članstvo u međunarodnim organizacijama, Statutom Saveta Evrope i Rezolucijom SB UN 1244. Smatramo da SE treba da nastavi sa statusno-neutralnim angažovanjem na KiM.

Dame i gospodo,

Za nekoliko nedelja ćemo obeležiti 100-godišnjicu od završetka Prvog svetskog rata u kojem je Srbija pretrpela ogromne ljudske i materijalne gubitke. Komemoracija je prilika da se podsetimo značaja evropskog jedinstva i sprečavanja podela na našem kontinentu koje su u prošlosti uvek vodile u tragične sukobe. Otuda je obaveza i odgovornost svih nas da kroz konstruktivan dijalog prevaziđemo razlike i podele.

Savet Evrope, koji je i nastao kao izraz aspiracija da se obezbedi jedinstvo Evrope, je za 70 godina postojanja, omogućio da se, uprkos različitim izazovima, očuvaju mir i stabilnost na evropskom tlu. Uspeh i dostignuća Saveta Evrope najbolje se vide u sistemu zaštite ljudskih prava ustanovljenim Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, koji i danas predstavlja najnapredniji takav sistem na globalnom nivou.

Nažalost, opasnost od novih podela ponovo je aktuelna i u takvim okolnostima uzdrmani su i temelji Saveta Evrope kao jednog od najvažnijih stubova evropske institucionalne arhitekture. Razvoj događaja na tek završenom oktobarskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE)pokazao je dubok jaz i nepoverenje između dva statutarna organa koji bi mogao da ugrozi i sam sistem zaštite ljudskih prava u skladu sa Evropskom konvencijom. Srbija podržava napore generalnog sekretara da se aktuelna institucionalna kriza reši i spremna je da, zajedno sa ostalim državama članicama, preuzme svoj deo odgovornosti.

Ja sam, inače, imao prilike da budem član PSSE, a sada sam član Komiteta ministara Saveta Evrope, što mi je omogućilo da još bolje razumem značaj oba organa i njihove dobre saradnje i komunikacije za realizaciju ciljeva Organizacije. Preduslov za takvu saradnju je i da oba organa poštuju svoje nadležnosti definisane Statutom. Zahvalan sam Pravnoj službi na temeljnoj i jasnoj analizi koja treba da posluži kao putokaz za izlazak iz neodržive situacije u kojoj smo se našli. Poštovanje mišljenja Pravne službe osigurava pravnu izvesnost koja je temelj vladavine prava.

Kao poslanik u PSSE, takođe, imao sam priliku da sagledam značaj PSSE kao pan-evropskog foruma za dijalog. Zato sam i lično ubeđen u potrebu učešća svih nacionalnih delegacija, jer isključivanje nekih od njih ugrožava ovaj jedinstveni karakter PSSE i nije u skladu sa vrednostima demokratije.

Delim optimizam generalnog sekretara Saveta Evrope da je moguće da se pronađe rešenje za ovu, možda i najdublju, institucionalnu krizu Organizacije od njenog osnivanja. Nadam se da će Savet Evrope iz nje izaći jači i efikasniji jer nam je, u svetlu sve složenijih izazova, potrebniji nego ikada. Srbija će, kao što sam već rekao, preuzeti svoj deo odgovornosti.

Hvala što se došli na ovaj prijem, želim da za dvadesetogodišnjicu našeg prijema dođete svi u Srbiju."