gototopgototop
četvrtak, 19. jun 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Izlaganje PPV i MSP Dačića na konferenciji RSS u Bukureštu
+ larger fontnormal font- Smaller font
Godišnji sastanak Regionalnog saveta za saradnjuIstupanje PPV i MSP R. Srbije Ivice Dačića na godišnjem sastanku Regionalnog Saveta za Saradnju u Bukureštu 19. juna 2014. godine.

"Ekselencije,
Drage kolege,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi da se na početku zahvalim našim domaćinima na organizaciji ovog važnog sastanka i na njihovoj izuzetnoj gostoljubivosti.
Veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da danas sa vama učestvujem u razmeni mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji i perspektivama regiona na planu evropskih integracija.
Verujem da ćete se složiti sa mnom da su u tom pogledu ostvareni vidljivi rezultati ali i da se pred svima nama još uvek nalaze i brojni izazovi.

Dame i gospodo,
Dozvolite mi i da vas podsetim da je regionalna saradnja jedan od glavnih prioriteta naše spoljne politike i da R. Srbija ostaje dosledna i snažno opredeljena za razvijanje sveobuhvatnih odnosa kako sa neposrednim susedima, tako i sa svim državama u regionu JIE. Srbija se kontinuirano zalaže i za intenziviranje svih oblika regionalne saradnje, koji bi doprineli stabilnosti regiona i njegovoj evropskoj integraciji i međunarodnoj afirmaciji. Ovo potvrđuje i činjenica da je, nakon formiranja nove Vlade R. Srbije, prva poseta predsednika Vlade bila upravo Bosni i Hercegovini.
Proaktivan pristup R. Srbije razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje prepoznat je i od strane Evropske unije što se posebno ogleda u odluci Evropskog saveta da otvori pregovore o pristupanju R. Srbije Evropskoj uniji, što predstavlja veliki korak u pravcu ostvarivanja strateškog cilja R. Srbije, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Među građanima R. Srbije postoji svest da nam tek predstoji složen i težak period sprovođenja neophodnih reformi, ali isto tako mogu sa zadovoljstvom da konstatujem i da je R. Srbija napravila veliki napredak u brojnim, veoma značajnim oblastima, poput borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i na planu unapređivanja ljudskih i manjinskih prava.

Dame i gospodo,
Posebno bih želeo da istaknem značaj Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i Regionalnog saveta za saradnju i njihov doprinos promovisanju i unapređenju međusobnog dijaloga na svim nivoima i u svim oblastima od zajedničkog interesa za region. Takođe, R. Srbija posebno pozdravlja rezultate koje je postigao Regionalni savet za saradnju u prethodnom periodu, uz značajnu ulogu i zalaganje generalnog sekretara RSS gospodina Gorana Svilanovića.
R. Srbija veoma ceni ulogu RSS u promovisanju i sprovođenju projektno-orijentisane saradnje u oblastima od zajedničkog, regionalnog interesa. Uveren sam da je regionalna saradnja, orijentisana ka konkretnim projektima, ključ ostvarivanja ekonomskih i političkih prioriteta u regionu. Takođe, želeo bih da istaknem da je dinamika regionalne ekonomske saradnje, koja je od ključnog značaja za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana, dobila na intenzitetu usvajanjem i početkom sprovođenja Strategije i radnog programa RSS 2014-2016 i, posebno, Strategije RSS za JIE 2020.
R. Srbija podržava sva nastojanja koja idu u pravcu postizanja integrisanog, sveobuhvatnog i održivog ekonomskog rasta u regionu do 2020. godine i izražava nadu da će sprovođenjem Strategije RSS za JIE 2020 biti otvorene nove mogućnosti za povezivanja regionalnih inicijativa sa aktivnostima EU i, između ostalog, olakšan pristup višekorisničkom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA) i drugim zainteresovanim donatorima.
Strategija za JIE 2020 nam upravo ukazuje da čitav region mora zajednički da se suoči sa pitanjima koja su od ključnog značaja za svaku zemlju ponaosob, a to su ekonomski rast i kreiranje novih radnih mesta. Ostvarivanje tako značajnih zadataka svakako nije moguće bez međusobne saradnje na regionalnom nivou, i nadam se da će upravo ovi ambiciozni ciljevi Strategije za JIE 2020 doprineti čvršćem povezivanju zemalja regiona i daljem napretku ka ostvarivanju zacrtanih zadataka ove Strategije.
Iskoristio bih ovu priliku i da izrazim nadu da će uskoro biti okončana procedura potpisivanja Sporazuma o zemlji domaćinu u okviru Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi i da će, kada najzad i jedina preostala država koja to nije učinila potpiše ovaj Sporazum, započeti novo poglavlje saradnje koje će biti od velikog značaja za podizanje kvaliteta obrazovanja budućih naraštaja u regionu.

Dame i gospodo,
Dopustite mi da na kraju izlaganja zaključim da će budućnost regionalne saradnje, pa samim tim i Regionalnog saveta za saradnju, zavisiti prevashodno od angažovanja svih aktera u regionu na produbljivanju međusobne saradnje na svim nivoima, što je jedini način za postizanje napretka i ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Takođe, želeo bih da podvučem da je u prethodnom periodu Regionalni savet za saradnju bio veoma bitan i aktivan učesnik u pozitivnim dešavanjima u regionu i da ponovim da će R. Srbija nastaviti da pruža snažnu podršku radu RSS i u narednom periodu.

Hvala na pažnji."
Ključne reči: Rumunija Ivica Dačić