gototopgototop
utorak, 06. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Obraćanje PPV i MSP I. Dačića Komitetu ministara Saveta Evrope
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ivica DačićObraćanje Ivice Dačića, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Komitetu ministara Saveta Evrope:

„Gospodine predsedavajući,
Gospodine generalni sekretaru,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da se obratim učesnicima 124. ministarske sednice Saveta Evrope.

Želeo bih ovom prilikom da vam, kao odlazećem predsedavajućem Komiteta ministara Saveta Evrope, čestitam na veoma dinamičnom i uspešnom predsedavanju i da poželim uspeh svom kolegi Elmaru Mamadijarovu kao predstojećem predsedavajućem. U ostvarivanju ove značajne i zahtevne funkcije možete računati na našu punu podršku.

Ovo je prvo moje obraćanje ovako značajnom međunarodnom skupu od izbora na funkciju ministra spoljnih poslova Republike Srbije. Pre nešto više od nedelju dana izabrana je nova Vlada Srbije, čiji je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta integracija u Evropsku uniju. Vlada Srbije opredeljena je da u punoj meri doprinese tom cilju u nastavku pregovora sa EU, otvorenim u januaru ove godine.

Naše čvrsto opredeljenje jeste i nastavak dijaloga Beograda i Prištine koji se pod pokroviteljstvom EU vodi u Briselu i primena dogovorenih odluka. Vlada Srbije se zalaže za mir i stabilnost u regionu i unapređenje dobrosusedskih odnosa u cilju očuvanja i daljeg razvoja njegove stabilnosti. Većina naših napora će biti usmerena na usvajanje evropskih standarda, temeljnu reformu institucija i u krajnjoj liniji na stvaranje modernog društva.

Gospodine predsedavajući,

Savet Evrope predstavlja nesumnjivog lidera u odbrani osnovnih vrednosti – ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Ove godine se obeležava 65. godišnjica Saveta Evrope. Tokom proteklih godina svet se višestruko promenio, ali te vrednosti ostaju i dalje u centru našeg angažovanja. Očuvanje i dalja izgradnja tih principa je danas možda i značajnije nego ranije, imajući u vidu brojne izazove sa kojima smo suočeni. Imajući u vidu mandat Saveta Evrope, Organizacija može značajno da doprinese u prevazilaženju pomenutih savremenih izazova.

Posebnu pažnju i našu podršku zavređuje predlog generalnog sekretara Saveta Evrope za organizaciju Samita posvećenog demokratskoj bezbednosti, na kojem bi bio utvrđen novi strateški koncept i nove odrednice za agendu ljudskih prava u narednom periodu.

Podržavamo Izveštaj generalnog sekretara Saveta Evrope Torbjorna Jaglanda o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava koji na sveobuhvatan način tretira tu problematiku i sadrži niz predloga za dalje aktivnosti. Delimo uverenje da monitoring mehanizmi Organizacije predstavljaju značajnu komponentu u sprovođenju politike Saveta Evrope i da je potrebno da oni funkcionišu efikasno, uz izbegavanje dupliranja i bolju koordinaciju.

Predlog za uvođenje novih monitoring mehanizama u oblastima u kojima to do sada nije bio slučaj zaslužuje posebnu pažnju i smatramo da bi u predstojećem periodu trebalo razmotriti konkretne modalitete za realizaciju ove inicijative, polazeći, sa jedne strane, od nesumnjive potrebe sveobuhvatnijeg i dinamičnijeg angažovanja Organizacije, ali i potrebe za što efikasnijim korišćenjem raspoloživih kapaciteta, sa druge strane. Smatramo da je reforma monitoring mehanizama SE u cilju jednakog tretmana svih članica Organizacije od ključne važnosti, uvažavajući njihove specifičnosti.

Gospodine predsedavajući,

Aktivno učešće svih članica u kreiranju politike Saveta Evrope je od ključne važnosti za efikasno ostvarivanje vrednosti i standarda Organizacije. Zbog toga smatramo da bi sve odluke trebalo da počivaju na konsenzusu svih članica.

Smatramo da Savet Evrope poseduje instrumente i kapacitete da doprinese rešavanju krize u Ukrajini i podržavamo angažovanje Organizacije u savetodavnom pogledu na planu demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, posebno u domenu ustavnih reformi, zakonodavnih reformi u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije, što je od značaja za mir i stabilnost u ovoj državi. Pozdravljamo angažovanje Međunarodnog savetodavnog panela. Istovremeno, mišljenja smo da bi svako angažovanje Organizacije u vezi sa Ukrajinom trebalo da počiva na konsenzusu svih država članica.

Gospodine predsedavajući,

Od prijema u Savet Evrope, Republika Srbija je ostvarila značajan napredak u usvajanju i primeni standarda Organizacije u domenu zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratije. Opredeljeni smo da nastavimo partnersku saradnju sa Savetom Evrope na daljem unapređenju stanja u tim oblastima.

Vlada Srbije je opredeljena da nastavi sa započetim aktivnostima na planu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, suzbijanja svih oblika diskriminacije.

Poseban značaj Republika Srbija posvećuje položaju nacionalnih manjina. Čvrsto smo opredeljeni da, u saradnji sa Savetom Evrope, nastavimo da se angažujemo na daljem unapređenju položaja nacionalnih manjina na svojoj teritoriji, u skladu sa preporukama Saveta Evrope. Vlada Republike Srbije će posebnu pažnju posvetiti primeni Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma.

Istovremeno, očekujemo da sva prava pripadnika srpske nacionalne manjine u drugim zemljama budu u punoj meri poštovana u skladu sa standardima Saveta Evrope, uključujući i po pitanju prava na korišćenje maternjeg jezika i pisma.

Gospodine predsedavajući,

I pored novih izazova sa kojima se Evropa danas suočava, postoji jedan problem koji po svojoj težini u kontinuitetu ostaje nepromenjen – a to su ljudska prava srpske i ostalih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Ove zajednice se i dalje suočavaju sa ozbiljnim preprekama u oblasti bezbednosti, povratka, slobode kretanja, upotrebe maternjeg jezika, pristupa institucijama, imovinskih prava.

Imajući u vidu ozbiljnost situacije u Pokrajini, Srbija je demostrirala konstruktivan pristup i doprinela statusno neutralnom angažovanju Saveta Evrope. Smatramo da bi aktivnosti Organizacije trebalo da budu nastavljene, radi efikasne primene principa i standarda Saveta Evrope u domenu zaštite ljudskih prava, posebno manjinskih prava, vladavine prava, zaštite kulturnog nasleđa.

Smatramo da je za realizaciju tih ciljeva od značaja i nastavak dosadašnje konstruktivne i partnerske saradnje između Vlade Srbije i Saveta Evrope, za čiji nastavak smo opredeljeni.

Zahvaljujem na pažnji."